Coleg Y Cymoedd

Dod o hyd i Gwrs

Teipiwch air allweddol yn y blwch chwilio isod neu dewiswch bwnc o'r rhestr a ollyngir i lawr

Beth ydych chi'n chwilio amdano?Amdanom ni

Polisïau a Dogfennau

Polisïau

Polisi a Gweithdrefn Disgyblu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Polisi ar Arholiadau Cymraeg

Polisi ar Gamymarfer wrth Asesu Cymraeg

Polisi Asesu ac Apeliadau Cymraeg

Polisi Codi Arian Cymraeg

Polisi Bwlio ac Aflonyddu Dysgwyr Cymraeg

Polisi Codi Arian Cymraeg

Polisi Cwynion Cymraeg

Cludiant o'r Cartref i'r Coleg Cymraeg

Cyfathrebu gyda Rhieni Cymraeg

Polisi Defnydd Derbyniol Rhwydwaith Dysgwyr a Rhyngrwyd Cymraeg

Cyfansoddiad Fforwm Llais y Dysgwr Cymraeg

Polisi Datgelu a Gwahardd ar Gyfer Dysgwyr Cymraeg

Polisi ar Dderbyn Dysgwyr Cymraeg

Polisi Dysgwyr Rhyngwladol Cymraeg

Polisi ar Ffioedd Dysgu a Pheidio a Chodi Tal ar Gyfer Cymraeg

Polisi Ffitrwydd i Astudio ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Polisi’r Gaplaniaeth Cymraeg

Polisi'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn  Cymraeg

Polisi Gwirio Mewnol/Sicrhau Ansawdd Cymraeg

Gweithdrefnau Eira / Tywydd Garw Cymraeg

Polisi Gyrfaoedd a Byd Gwaith Cymraeg

Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ymddygiad a
Disgyblu Dysgwyr Cymraeg

Polisi Imiwneiddio Cymraeg

Polisi Pryderon a Chwynion ar gyfer
Dysgwyr Cymraeg

Polisi Gofal Plant Cymraeg

Polisi Tiwtorialau Cymraeg

Strategaeth Ymgysylltu Myfyrwyr Cymraeg

Strategaeth Ymglymiad Dysgwyr Cymraeg

Hysbysiad Polisi Ysmygu Cymraeg

Iaith Gymraeg

Coleg y Cymoedd Hysbysiad Cydymffurfio

SAFONAU CYFLENWI GWASANAETHAU

 • Swyddog Iaith Gymraeg ac Is-Bennaeth y Coleg fydd yn gyfrifol am adrodd ar gydymffurfiaeth y Coleg â'r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau.
 • Cyflwynir yr adroddiadau hyn i Grŵp Strategol y Gymraeg Coleg y Cymoedd.
 • Mae'r Coleg wedi cyhoeddi taflen sy'n hyrwyddo'r gwasanaethau y mae'r Coleg yn eu cynnig yn unol â'r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau a'r ffyrdd y mae'r Coleg yn hwyluso'r defnydd o'r gwasanaethau hynny. Mae'r daflen hon ar gael ym mhob un o swyddfeydd y Coleg sy'n agored i'r cyhoedd.
 • Bydd y Coleg yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn Gymraeg ac yn Saesneg, sy'n ymdrin â'r ffordd yr ydym wedi cydymffurfio â safonau cyflenwi gwasanaethau yn Hysbysiad Cydymffurfio'r Coleg.
 • Bydd yr adroddiad blynyddol yn cynnwys nifer y cwynion a dderbyniwyd gan y Coleg yn ystod y flwyddyn honno a oedd yn ymwneud â chydymffurfio â Safonau Cyflenwi Gwasanaethau Hysbysiad Cydymffurfio'r Coleg.
 • Cyhoeddir yr adroddiad blynyddol hwn ddim hwyrach na 6 mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y mae'r adroddiad yn ymwneud ag ef.
 • Bydd Tîm Marchnata'r Coleg yn rhoi cyhoeddusrwydd i gyhoeddi'r adroddiad blynyddol.
 • Bydd copi o'r adroddiad ar gael ar wefan y Coleg
 • Bydd copi o'r adroddiad ar gael ym mhob un o swyddfeydd y Coleg sy'n agored i'r cyhoedd.

SAFONAU GWEITHREDOL

 • Swyddog Iaith Gymraeg ac Is-Bennaeth y Coleg fydd yn gyfrifol am adrodd ar gydymffurfiaeth y Coleg â'r Safonau Gweithredol.
 • Cyflwynir yr adroddiadau hyn i Grŵp Strategol y Gymraeg Coleg y Cymoedd.
 • Bydd y Coleg yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn Gymraeg ac yn Saesneg, sy'n ymdrin â'r ffordd yr ydym wedi cydymffurfio â'r Safonau Gweithredol yn Hysbysiad Cydymffurfio'r Coleg.
 • Bydd yr adroddiad blynyddol yn cynnwys nifer y cwynion a dderbyniwyd gan y Coleg yn ystod y flwyddyn honno, a oedd yn ymwneud â chydymffurfio â'r Safonau Gweithredol yn Hysbysiad Cydymffurfio'r Coleg.
 • Cyhoeddir yr adroddiad blynyddol hwn ddim hwyrach na 6 mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y mae'r adroddiad yn ymwneud ag ef.
 • Bydd Tîm Marchnata'r Coleg yn rhoi cyhoeddusrwydd i gyhoeddi'r adroddiad blynyddol.
 • Bydd copi o'r adroddiad ar gael ar wefan y Coleg
 • Bydd copi o'r adroddiad ar gael ym mhob un o swyddfeydd y Coleg sy'n agored i'r cyhoedd.

SAFONAU LLUNIO POLISI

 • Swyddog Iaith Gymraeg ac Is-Bennaeth y Coleg fydd yn gyfrifol am adrodd ar gydymffurfiaeth y Coleg â'r Safonau Llunio Polisi.
 • Cyflwynir yr adroddiadau hyn i Grŵp Strategol y Gymr Coleg y Cymoedd.
 • Bydd y Coleg yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn Gymraeg ac yn Saesneg, sy'n ymdrin â'r ffordd yr ydym wedi cydymffurfio â'r Safonau Llunio Polisi yn Hysbysiad Cydymffurfio'r Coleg.
 • Bydd yr adroddiad blynyddol yn cynnwys nifer y cwynion a dderbyniwyd gan y Coleg yn ystod y flwyddyn honno, a oedd yn ymwneud â chydymffurfio â'r Safonau Llunio Polisi yn Hysbysiad Cydymffurfio'r Coleg.
 • Cyhoeddir yr adroddiad blynyddol hwn ddim hwyrach na 6 mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y mae'r adroddiad yn ymwneud ag ef.
 • Bydd Tîm Marchnata'r Coleg yn rhoi cyhoeddusrwydd i gyhoeddi'r adroddiad blynyddol.
 • Bydd copi o'r adroddiad ar gael ar wefan y Coleg
 • Bydd copi o'r adroddiad ar gael ym mhob un o swyddfeydd y Coleg sy'n agored i'r cyhoedd.

Lois Roberts, Swyddog Iaith Gymraeg, Mawrth 2018

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r safle we hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am fwy o fanylion.