Croeso i Gyn-fyfyrwyr Coleg y Cymoedd

Cyn-fyfyrwyr Coleg y Cymoedd yw ein rhwydwaith RHAD AC AM DDIM sy’n galluogi dysgwyr cyfredol a chyn-ddysgwyr i aros mewn cysylltiad â’r coleg, cysylltu â chyn-ddysgwyr a chyn-diwtoriaid, a dysgu am ddigwyddiadau diddorol a llawer mwy.

Os ydych yn ddysgwr cyfredol neu’n gyn-ddysgwr Coleg y Cymoedd, gallwch ymuno â’n rhwydwaith.

Mae cyn-ddysgwyr yn y sefydliadau canlynol hefyd yn gymwys i ymuno â’r rhwydwaith  - Coleg Morgannwg, Coleg Ystrad Mynach, Coleg Aberdâr, Coleg Pontypridd, Coleg y Rhondda, Coleg Rhymni a Chanolfan Celf a Thechnoleg Dylunio Morgannwg