Meithrinfa Ystrad Mynach

Agorodd y feithrinfa ym mis Chwefror 1995 i ddarparu gofal plant i staff a myfyrwyr y coleg, gan roi tawelwch meddwl iddyn nhw fod eu plentyn yn cael gofal mewn amgylchedd diogel, saff ac ysgogol.

Mae’r feithrinfa wedi’i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i ddarparu gofal i 47 o blant rhwng 10 mis oed a 5 oed. Fel meithrinfa coleg, rydyn ni ar agor yn ystod y tymor o 9.00am tan 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Meithrinfa Saesneg ei hiaith ydyn ni sy’n hybu’r Gymraeg drwy gyfarchion dyddiol, caneuon a rhigymau syml, ac arwyddion yn y feithrinfa.

Rydyn ni’n darparu ar gyfer amrywiaeth o blant o bob cefndir, gan weithio mewn partneriaeth â staff a rhieni a gweithwyr gofal plant proffesiynol eraill sydd eisiau’r gorau i’r plentyn.

Gallwn ofalu am blant sydd ag amrywiaeth o anghenion ychwanegol, gan weithio unwaith eto mewn partneriaeth ag asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill lle bo angen.

Cwrdd â’r Tîm

Rydyn ni’n deall pa mor anodd y gall gadael eich plentyn yng ngofal pobl eraill fod. Mae ganddon ni dîm anhygoel sy’n ymroddedig i ofalu am eich rhai bach!

Gweithgareddau

Dyma’r gwahanol weithgareddau sydd ar gael yn y feithrinfa, sydd wedi’u cynllunio i gefnogi datblygiad eich plentyn!

Edrych o Gwmpas

Edrychwch o gwmpas ein meithrinfa ar gampws Ystrad Mynach – gallwch weld y gwahanol ystafelloedd a chyfleusterau sydd ar gael yn y feithrinfa!

Sut i Gofrestru eich Plentyn a’r Cymorth sydd ar Gael

Sut i gofrestru eich plentyn yn y feithrinfa a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i chi!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau