Academi Pêl-droed (Gwryw)

Fel rhan o’r Rhaglen Bêl-droed Academaidd byddwch yn astudio ystod eang o unedau megis Anatomeg a Ffisioleg, Hyfforddiant Ffitrwydd a Rhaglennu a Hyfforddi ar gyfer Perfformiad sy’n agor llwybrau i gyrsiau prifysgol, ysgoloriaethau a chyflogaeth ar ôl cwblhau’r cwrs.

Fel rhan o elfen ymarferol y cwrs, bydd y rhaglen bêl-droed yn cynnwys sesiynau hyfforddi wythnosol ar y cae, sesiynau cryfder a chyflyru, gemau cystadleuol a sesiynau dadansoddi. Bydd pob sesiwn yn cael ei chyflwyno gan hyfforddwyr cymwys UEFA a bydd y rhaglen yn agor cyfleoedd i lwybr chwarae pêl-droed Cymru.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau