--->
Search for a course
Search for a course:
Subject Area
Any
A Levels
Access to Higher Education
Automotive
Business
Care and Childhood Studies
Catering and Hospitality
Computing and IT
Construction
Creative Industries
Education and Training
Engineering and Electronics
Foundation Learning
Hairdressing and Beauty
Independent Living Skills
Languages and Skills
Public Services
Science
Sport
Travel
Search for a career

Addysg Uwch

Cyrsiau prifysgol yng Ngholeg y Cymoedd


Mae Coleg y Cymoedd yn darparu cyrsiau Addysg Uwch gyda’n partner cydweithredol, Prifysgol De Cymru. Mae hyn yn golygu y byddwch yn graddio â chymhwyster prifysgol, ond yn astudio mewn lleoliad sy’n gyfleus i chi. Os nad oes gennych y cymwysterau cywir ar gyfer Gradd Anrhydedd lawn, bydd cyfleoedd o hyd. Mae amrywiaeth o gymwysterau ar gael: Graddau Sylfaen, HNC a HND – edrychwch ar ein rhestr cyrsiau. Mae gan y Brifysgol draddodiad hir o ddarparu cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a phroffesiynol o safon uchel. Mae staff academaidd a chymorth cymwysiedig a phrofiadol yn darparu lefel uchel o gefnogaeth fugeiliol ac academaidd i ddysgwyr a chleientiaid busnes fel ei gilydd.

Pam astudio cwrs prifysgol yng Ngholeg y Cymoedd?
– Ar eich carreg drws – Gwella’ch sgiliau a’ch cymwysterau heb yr angen i symud i ffwrdd neu fynd i ddyled sylweddol.
– Cyfeillgar a chefnogol – Cynhelir cyrsiau mewn campysau lleol fel y byddwch yn teimlo’n gyfforddus yn y maes, ac mae tiwtoriaid yn cynnig cefnogaeth ac anogaeth i’ch helpu i gyrraedd eich nodau.
– Carreg gamu i ddyfodol disglair – Rydym yn deall, os nad ydych wedi astudio ers tro, y gall plymio’n syth i mewn i gwrs gradd fod yn brofiad echrydus. Rydym wedi gweithio gyda Phrifysgol De Cymru i ddatblygu llwybrau dilyniant clir mewn nifer o feysydd pwnc i’ch helpu i gynllunio eich gyrfa yn y dyfodol.

Aberdare

Wellington Street
Aberdare
Rhondda Cynon Taff
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taff
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Twyn Road
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Link takes you to our YouTube page Link takes you to our Instagram page Accessibility
Staff / Student Access News and Blogs ALN