‘Does dim terfyn i Gyn-fyfyrwyr y Cymoedd

Mynychodd dysgwyr o bob rhan o’r coleg sgwrs ysbrydoledig gan y cyn-fyfyriwr Lee Williams.

Mynychodd Lee, 27 o’r Rhondda, yr hen Goleg Morgannwg ac mae bob amser wedi bod yn awyddus i rannu ei brofiad gyda dysgwyr cyfredol y coleg, sef Coleg y Cymoedd erbyn hyn.

Roedd llwybr ei yrfa yn glir o oed ifanc – roedd ganddo’r ddawn i dynnu pethau’n ddarnau, ond ddim i’w rhoi yn ôl at ei gilydd bob amser.

Roedd Lee’n mwynhau Electroneg yn yr ysgol ac er mwyn datblygu ei ddiddordeb yn y pwnc, aeth ymlaen i astudio’r Dyfarniad Cenedlaethol mewn Peirianneg Afionig ar gampws Nantgarw.

Gan feddu ar y cymhwyster a’r uchelgais ymunodd Lee â’r Awyrlu Brenhinol fel peiriannydd. Yn ystod y chwe blynedd y mae wedi gwasanaethu fel awyrennwr mae wedi ennill cymwysterau a phrofiadau pellach yn ymwneud â Pheirianneg ‘sydd wedi newid ei fywyd’.

Gorffennodd Lee ei gyflwyniad gan ddiolch i’w diwtoriaid a’i ysbrydolodd ac a gefnogodd ei daith ddysgu – roedd cofrestru yn y coleg yn garreg gamu hanfodol yn ei hyfforddiant.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau