Aelod o staff Cymoedd yn ennill cap Cymru

Llongyfarchiadau i Adam Saunders, aelod o staff y Cymoedd, a ddewiswyd i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Hoci Meistri Ewrop eleni.

Bydd Adam yn rhan o’r garfan o 18 a fydd yn mynd i Rotterdam yn ddiweddarach y mis hwn, lle byddant yn wynebu’r Almaen, Denmarc ac Iwerddon.

O fis Medi 2018, mynychodd Adam, ynghyd ag 80 o chwaraewyr, wersylloedd hyfforddi misol fel rhan o’r broses ddethol; ac roedd wrth ei fodd pan gafodd ei ddewis fel rhan o’r garfan.

Ym mis Mehefin, teithiodd i Glasgow lle rhoes berfformiad cryf, gan chwarae safle’r blaenwr. Roedd y tîm yn falch o’u perfformiad.

Datblygodd angerdd Adam am hoci pan oedd yn berson ifanc yn ei arddegau yng Nghaerdydd ac ail-gyneuwyd y cariad hwnnw pan enillodd le ym Mhrifysgol Luton. Trwy gydol ei astudiaethau tair blynedd, chwaraeodd dros dîm y brifysgol a Chlwb Hoci Tref Luton.

Ar ôl graddio o Brifysgol Luton dychwelodd Adam i Gymru ac ymunodd â Chlwb Hoci Caerffili, lle chwaraeodd am 9 mlynedd cyn ymuno â’i glwb presennol – Clwb Hoci Gwent.

Mae’r tair blynedd a dreuliwyd yng Nghlwb Hoci Gwent wedi bod o fudd i Adam, gyda’i amserlen hyfforddi drwyadl a gemau yn erbyn gwrthwynebwyr caled o bob rhan o Dde Cymru a Gorllewin Lloegr.

Dywedodd Adam, a gyflogir fel Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Ngholeg y Cymoedd, Ym mis Ebrill 2018, anelais at gyrraedd  Sgwad Hoci Cymru, drwy hyfforddi’n galed i wella fy ffitrwydd a’m gêm. Rwy’n falch iawn fy mod wedi cyflawni fy uchelgais, gan wneud yr holl hyfforddi dros y misoedd yn werth chweil. Rwyf mor falch o fod yn cynrychioli Cymru a hoffwn ddiolch i’r coleg am eu cefnogaeth “.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau