Alcumus

Fel darparwyr arweiniol y farchnad yn y DU, o ran datrysiadau cydymffurfiaeth a rheoli risg dan arweiniad technoleg, ein diben ydy helpu sefydliadau i fod yn ddiogelach, yn iachach ac yn gryfach.

Gwybodaeth Alcumus

Mae Alcumus ISOQAR yn cynnig ardystiad achrededig UKAS yn erbyn fframweithiau system reoli a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n eich galluogi i leihau risg, cyflenwi newid, gyrru gwelliant ac ennill rhagor o fusnes.

Mae Academi Alcumus yn cynnig ardystiad CQI IRCA eang ei ystod a gymeradwyir gan ISO o ran hyfforddiant a datrysiadau archwilio, sy’n uwchsgilio eich cyflogai er mwyn helpu eich sefydliad i fod yn ddiogelach, iachach a chryfach. Rydyn ni’n darparu cyrsiau mewnol, cyhoeddus ac o hirbell i’ch siwtio chi. P’un ai ydych chi’n chwilio am gwrs Sylfaen neu gwrs Archwilydd Arweiniol, mae Academi Alcumus yn cynnig ystod o ardystiadau ac awdit drwy gyrsiau hyfforddi i siwtio’ch anghenion dysgu.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau