Atyniadau Berlin yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd

Ymwelodd myfyrwyr Hanes a’r Gyfraith o Goleg y Cymoedd â Berlin o ddydd Llun 2 Mawrth tan ddydd Gwener 6 Mawrth 2020. Aeth y grŵp o 11 myfyriwr a dau aelod o staff, Mr Chris Griffiths a Ms Kayleigh Long, ar daith gerdded o amgylch y ddinas.

Ymhlith yr atyniadau roedd Porth Brandenburg; Y Gofeb i’r Iddewon a Lofruddiwyd a’r Amgueddfa Iddewig, Wal Berlin a Checkpoint Charlie, Gwersyll-Garchar Sachsenhausen a Pharc Tiergarten.

Dywedodd Ms Kayleigh Long, “Mae Berlin yn ddinas gyffrous gyda’i hardaloedd modern a’i gorffennol hynod ddiddorol. Y daith hon oedd y tro cyntaf i rai o’n dysgwyr fod dramor ac rwy’n siŵr y bydd yn daith i’w chofio. Mae wedi bod yn brofiad gwerthfawr i bawb yn addysgol ac yn ddiwylliannol.

Dywedodd Emily Richards (17 oed) o’r Coed Duon, sy’n astudio Safon Uwch Hanes a Chymdeithaseg a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru ar gampws Nantgarw ”Roedd y daith i Berlin yn brofiad anhygoel o ran dod â’n gwaith cwrs yn fyw, a rhoes gyfle inni weld persbectif hanes gwahanol drwy lygaid yr Almaen. Ar y cyfan roedd yn daith dda iawn.

Dywedodd y tiwtor hanes Mr Chris Griffiths, “Bu’n ychydig ddyddiau prysur yn ymweld â’r holl atyniadau ond mwynhaodd y myfyrwyr y cyfle gan ddangos diddordeb mawr. Mae gan Berlin lawer i’w gynnig fel dinas o amgueddfeydd. Fe wnaeth y myfyrwyr amsugno’r Hanes – roedd yn daith gyntaf wych i’r adran Hanes ac yn un a fydd yn bendant yn cael ei hailadrodd ”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau