Bydd gardd newydd Coleg y Cymoedd yn rhoi hwb i fyd natur

Mae Coleg y Cymoedd yn helpu i wyrdroi dirywiad natur diolch i gynllun gardd newydd gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus.

Mae ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ yn cynnig pecynnau am ddim i gymunedau sy’n cynnwys yr holl blanhigion, offer a deunyddiau sydd eu hangen i greu gerddi bach.

Bydd yr Adran Mynediad Galwedigaethol yng Ngholeg y Cymoedd yn creu gardd bywyd gwyllt ac yn tyfu ffrwythau ar eu campws y Rhondda.

Dywedodd Dorian Adkins – Cydlynydd Campws yr Ysgol Mynediad Galwedigaethol: “Bydd y fenter hon yn cael effaith wych ar ein dysgwyr, a fydd yn defnyddio’r ardal i gymryd rhan mewn gweithgareddau garddio a phrofiad gwaith ac yn dechrau tyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain.”

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus, Louise Tambini: “Yn fwy nag erioed, mae pobl yn cydnabod gwerth natur i iechyd a lles ein cymunedau. Rydym ni’n falch iawn bod sefydliadau, fel Coleg y Cymoedd, bellach yn cael y cyfle i wneud gwir wahaniaeth drwy Leoedd Lleol ar gyfer Natur. Rydym ni’n gwybod bod llawer o ardaloedd eraill a allai elwa o’r cynllun ac rydym ni’n annog pobl i gymryd rhan tra bydd pecynnau am ddim ar gael.”

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru sydd wedi ymrwymo i gaffael, adfer a gwella natur ‘ar eich stepen drws’.

Mae pecynnau ar gael o hyd i grwpiau a sefydliadau cymunedol. I wneud cais am Leoedd Naturiol ar gyfer Natur, ewch i https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/natur

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau