Canmoliaeth i’r Coleg am wella bywydau pobl ifanc

Bu grŵp o ddysgwyr talentog o Goleg y Cymoedd yn rhan o arddangosfa arlunio leol gyda chefnogaeth cyn filwyr catrawd y Royal Welsh a chymdeithas y ‘Royal Comrades Association’, i nodi canmlwyddiant cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cynhaliwyd yr arddangosfa ‘Gydag amser / In the Course of Time’ yn eglwys Sant Elfan, Aberdâr, am bythefnos ym mis Tachwedd, a gwelwyd gwaith dros 40 o artistiaid a chrefftwyr, gan gynnwys lluniadau, paentiadau, cerfluniau a chrefftwaith arall oedd yn cynnwys gwaith cwitlio a chelf ffeibr.

Cynhyrchodd y dysgwyr sy’n astudio cwrs Diploma Dechnegol Lefel 2 mewn Celf a Dylunio ar gampws Nantgarw gasgliad o waith celf yn seiliedig ar Farddoniaeth Patrick Jones.

Dywedodd y tiwtor, Paul Lavagna: “Cynhyrchodd dysgwyr yr adran hon o’r arddangosfa wrthrychau sy’n dehongli detholiad o gerddi Patrick Jones.

Gwrandawodd y dysgwyr ar y geiriau a rhaeadru symiadau, yna gwneud ymchwil a datblygu syniadau i gynhyrchu canlyniadau sy’n adlewyrchu eu dehongliad personol o gerdd neu rannau o gerdd a’u hysytyron”.

Dywedodd Rhonwen Powell, dysgwraig 18 o Donyrefail wrth ymfalchïo o weld ei gwaith wedi ei gynnwys, “Pan ofynnodd ein tiwtor, Paul Lavagna i ni a hoffen ni gynnig unrhywbeth o’n gwaith, manteisiais ar y cyfle, nid yn unig bod y cyhoedd yn cael gweld fy ngwaith a, gobeithio, ei werthfawrogi, ond r’on i’n teimlo bod y digwyddiad yn un teilwng i’w gefnogi.

Roedd rhaglen yr arddangosfa yn cynnwys cyngerdd coffa a cherddoriaeth gan fand pres Llwydcoed a lansiad llyfr Geoffrey Evans, awdur a hanesydd lleol.

Dywedodd Christina Davies, un o brif drefnwyr yr arddangosfa: “Cymerodd flwyddyn i gynllunio a threfnu’r arddangosfa hon a phobl yn gyffrous ac yn edrych ymlaen at weld yr hyn mae artistiaid lleol wedi’i greu; mae’n wych gweld gwaith myfyrwyr sydd mor fedrus a llawn egni.”

Ymhlith y dysgwyr oedd yn arddangos eu gwaith celf roedd Sara Delaitre, Philip O’Brien, Ffion Stanton, Molly Osbourne, Luke Belson, Rhiannon Rhodes a Rhonwen Powell.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau