Chwaraewyr Coleg y Cymoedd yn cael eu dewis i Sgwad Cenedlaethol Cymru dan 20 ar gyfer Gemau’r Chwe Gwlad

Mentrodd grŵp o ddysgwyr o’r cwrs gofal i Ogof y Dreigiau gyda’u syniadau menter unigryw er mwyn codi arian at gymdeithas Crohn’s.

Datblygodd y dysgwyr sydd ar gwrs Lefel 2 Gofal Plant ac Addysg syniadau busnes posibl ar gyfer gweithgareddau codi arian i’w cyflwyno i banel o feirniad dethol mewn sialens yn efelychu’r rhaglen deledu Dragons’ Den”.

Ymhlith y syniadau busnes roedd stondin Losin, stondin Goffi , Enwi’r Tedi a Raffl. Cwblhaodd y dysgwyr ddadansoddiad o’r holl gostau a’r cynllun busnes a ddefnyddiwyd i ‘werthu’r’ syniadau i’r Dreigiau.

Aeth yr holl elw a wnaed i gymdeithas Crohn’s ynghyd ag addewidion oedd yn galluogi’r dysgwyr gyflwyno’u syniadau busnes i’r dreigiau mewn modd proffesiynol

Dywedodd Hannah Barrow, un o’r dysgwyr: “Roedd y sialens Ogof y Dreigiau’n brofiad gwerthfawr, eitha brawychus, i wynebu’r beirniaid ond roedd gennyn ni ffydd yn ein syniadau busnes ac roedden ni wedi ymdrechu’n galed i’w gwneud yn ymarferol ac yn ddeniadol i’r Dreigiau.”

Dywedodd Sharon Reed, tiwtor ar y cwrs Gofal Plant: “Fe wnaeth y dysgwyr wir fwynhau’r profiad a llwyddon nhw i sicrhau nawdd. Dw i’n falch iawn o’r grŵp a’r ymdrech aeth i mewn i’r fenter, yn sicr fe wynebon nhw’r her.”

Argyhoeddwyd y Dreigiau i roi arian / eitemau nawdd i bob un o’r syniadau entrepreneuraidd hyn. Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig cyfleoedd menter i ddysgwyr drwy gwrs Bagloriaeth Cymru a thrwy sialensiau mewnol ac allanol.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau