Clywed Llais y Dysgwyr mewn Cynhadledd

Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol Llais y Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn ddiweddar ar gampws Nantgarw i drafod ystod o faterion sy’n berthnasol i’r dysgwyr.

Ymunodd y staff â dros 40 o gynrychiolwyr o Gynghorau Llais y Dysgwyr y pedwar campws;
Roedd Gweithredwyr y Dysgwyr yn ymwneud â gosod y rhaglen ar gyfer y digwyddiad; gan gynnwys cwis torri’r iâ a ddarparwyd gan Gyfeillion y Ddaear, gweithdai rhyngweithiol, amrywiaeth o gyflwyniadau a digon o gyfle i gael trafodaeth fywiog.

 
Roedd pynciau’r Gynhadledd eleni fel a ganlyn:

Campws Aberdâr
Teitl pwnc: Arolwg Llythrennedd Digidol

Campws Nantgarw
Teitl pwnc: Iechyd Meddwl

Campws y Rhondda
Teitl pwnc: Profiad Gwaith

Campws Ystrad Mynach
Teitl pwnc: Cyffuriau

Croesawodd Kian Griffiths, Cadeirydd y Gynhadledd, y rhai oedd yn bresennol ac eglurodd fformat y diwrnod, gan gynnwys yr egwyl ginio; pan fyddai amrywiaeth o luniaeth gan gynnwys pizza yn cael ei weini. Yna cyflwynodd Liam Francois Lansiad Menter Ailgylchu Walkers Crisps i amlygu pwysigrwydd cymryd perchnogaeth dros ofal ein planed.

Wrth gloi’r digwyddiad, dywedodd y Pennaeth Karen Phillips “Mae’r coleg bob amser yn awyddus i glywed barn ein dysgwyr ac rydym yn gwerthfawrogi’r amser a dreulir yn gwrando ar eu barn. Hoffwn ddiolch i UCM sy’n cefnogi’r Gynhadledd, a hefyd i’n staff am yr arweiniad a’r anogaeth y maent yn eu rhoi i’n dysgwyr. Yn sicr, Cynhadledd y Dysgwyr oedd uchafbwynt fy wythnos – roedd y dysgwyr yn wych”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau