Coleg y Cymoedd Blynyddol Gwobrau Staff 2023

Mae ein Gwobrau Staff blynyddol yn gyfle i gydnabod yr ymdrechion gwych a wneir gan ein staff i wneud Coleg y Cymoedd y gorau y gallai fod.

Fe gynhaliwyd seremoni arbennig ar ein campws yn Aberdâr ar ddydd Llun, 27 Mawrth, i ddathlu enillwyr eleni.

Hoffem eu llongyfarch, a diolch i bob un o’n 850 gweithiwr am eu gwaith caled a’u hymroddiad parhaus.

Yr Enillwyr:

Gwobr Cymraeg: Emyr Morgan

 Gwobr Cynwysoldeb: ALP Support Team Leaders

 Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaeth: Neil Evans

 Gwobr Ymroddiad Eithriadol: Phil Gorman

 Gwobr Cyflawniad Tîm: (Academaidd) A Level Centre Coordinators | (Cymorth Busnes) People and Culture

 Addysgu a Dysgu: Cara St.Clair-Robbins

 Cefnogi Llesiant Dysgwyr: Dan Owens

 Ysbrydoli Dysgwyr: Mark James

 Effaith Bositif: Holly Richards

 Gwobr Newydd-ddyfodiad Eithriadol: Hannah Hallett | Morgan Evans | Sean Morgan-Brewer

 Arweinydd Eithriadol: (Academaidd) Lee Davies | (Cymorth Busnes) Dorian Adkins

 Gwobr Gweithwyr Nodedig: Nia Wyn-Williams

 Gwobr y Pennaeth: Kelly Howells

Cliciwch ar ein rhaglen Cydnabod Gwobrau Staff 2023 isod, i weld rhestr lawn o’r enillwyr a’r rhesymau dros eu henwebiadau

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau