Coleg y Cymoedd choose Dynistics’ dashboard technology Welsh further education college, Coleg y Cymoedd, has installed Active Dashboards from specialist software provider Dynistics to enhance the college’s information management across its entire organisation. The college, one of the largest further education providers in Wales, has campuses in Aberdare, Nantgarw, Rhondda and Ystrad Mynach, and has 12,000 learners and over 800 members of staff. The Active Dashboards from Dynistics will enable the college to connect information across each site to produce in-depth visual reports on key performance areas. Paulo Batista, Director, Planning and Funding, Coleg y Cymoedd, cited Dynistics’ impressive industry relevance as a major influence on their decision to employ Active Dashboards. “With proven success in the fast implementation of its dashboards with FE colleges, particularly in with Welsh colleges, we were impressed with Dynistics’ sector knowledge from the outset. This, coupled with how easy it is to utilise the Active Dashboards and configure them to meet our specific needs, really won us over. We’re convinced that we will very quickly be able to gain value from the visual dashboards, enhancing both our information management and decision making.” “We’re delighted Coleg y Cymoedd has chosen our Active Dashboards,” commented Jacob Kemp, Head of Direct Sales, Dynistics. “Data is taking an increasingly integral role within a college’s management function and with campuses in four different locations, Coleg y Cymoedd is already gaining benefit from a single view of its data. Yet with the application of Active Dashboards the college will be able to drill into detail at individual campus level whilst also gaining a comprehensive overview of all. This insight will help them to save time and improve accountability by reporting back easily across all departments, and greatly assist in planning and forecasting.”

Coleg y Cymoedd yn dewis technoleg ‘dashboard’ gan gwmni Dynistics

Mehefin XX 2016: Mae Coleg y Cymoedd, y coleg addysg bellach o Dde Cymru, newydd osod offer ‘Active Dashboards’ gan gwmni Dynistics, i wella’i ddarpariaeth o offer rheoli gwybodaeth ar draws holl sefydliadau’r coleg. Mae gan y coleg, sydd ymhlith y darparwyr addysg bellach mwyaf yn Nghymru, gampysau wedi eu lleoli yn Aberdâr, Nantgarw, Rhondda ac Ystrad Mynach, ac mae ganddo 12,000 o ddysgwyr a thros 800 o staff.

Bydd yr offer, Active Dashboards gan Dynistics, yn caniatáu i’r coleg gyplysu gwybodaaeth o bob safle i gynhyrchu adroddiadau manwl a gweladwy mewn meysydd perfformiad allweddol.

Yn ôl Paulo Batista, Cyfarwyddwr, Cynllunio ac Ariannu, Coleg y Cymoedd, roedd perthnasedd nodedig Dynistics yn y diwydiant wedi dylanwadu ar y penderfyniad i ddefnyddio’r offer ‘Active Dashboards’. “Gyda’u llwyddiant profedig o weithredu’n gyflym ym maes ‘dashboards’ mewn colegau AB, yn arbennig felly yng Nghymru, roedd Dynistics wedi creu argraff arnon ni o’r dechrau. Roedd hynny, ynghyd â’r ffaith fod yr offer mor syml i’w ddefnyddio a’i ffurfweddu i gwrdd â’n hanghenion penodol ni, yn ddigon i’n darbwyllo. Rydyn ni’n sicr y byddwn yn cael gwir werth yn fuan o’r byrddau gweledol, gan wella ein rheolaeth o wybodaeth a’n modd o wneud penderfyniadau.”

“Rydyn ni’n falch iawn fod Coleg y Cymoedd wedi dewis ein hoffer Active Dashboards,” oedd sylw Jacob Kemp, Pennaeth Gwerthiant Uniongyrchol cwmni Dynistics. “Mae data yn chwarae rhan gynyddol yng ngweithrediadau rheoli unrhyw goleg, ac wrth fod pedwar campws mewn gwahanol leoliadau, mae Coleg y Cymoedd eisoes yn cael budd o allu cael golwg unedig ar y data. Er hynny, drwy ddefnyddio’r offer Active Dashboards gall y coleg dreiddio i fanylion campws unigol tra hefyd edrych ar y sefyllfa’n gyffredinol ar y cyfan o’r campysau. Bydd y mewnwelediad hwn yn help i arbed amser a gwella atebolrwydd drwy adrodd yn ôl yn rhwydd ar draws pob adran, a bydd yn gryn gymorth i gynllunio a rhagfynegi.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau