Coleg y Cymoedd yn cefnogi dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain

Mae Coleg y Cymoedd yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi ei huchelgais i gyflwyno cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain i’w gweithwyr yn Llywodraeth Cymru.

Mae gan Goleg y Cymoedd hanes balch o ddarparu cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain ac ymrwymiad i’r gymuned Fyddar; ac roedd yn falch o ennill y tendr i ddarparu’r rhaglen beilot hon.

Yn ystod y rhaglen 15 wythnos gwelwyd 15 o weithwyr heb fawr neu ddim profiad o Iaith Arwyddion Prydain yn cofrestru ym mis Tachwedd 2018 gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth a defnyddio Iaith Arwyddion Prydain yn y gweithle. Roedd y cwrs yn cynnwys addysgu wyneb yn wyneb a chwrs ar-lein Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 (tafodiaith ranbarthol Gymreig), dyma’r Lefel 1 lawn gyntaf yn y DU; ac fe’i cynhyrchwyd gan Sarah Lawrence, Tiwtor y Cwrs.

Mwynhaodd y garfan gyntaf o staff y cwrs cychwynnol ac mae rhai bellach wedi symud ymlaen i raglen estynedig 15 wythnos. Rhagwelir y bydd y cynrychiolwyr yn cwblhau ac yn cyflawni’r cymhwyster Iaith Arwyddion Prydain lefel 1 llawn.

Mae tiwtor y cwrs Sarah Lawrence, defnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain iaith gyntaf sy’n meddu ar y cymhwyster lefel uchaf mewn Iaith Arwyddion Prydain, sef yr unig athro Iaith Arwyddion Prydain yn Ne Cymru sy’n dysgu Iaith Arwyddion Prydain Lefel 6. Mae Sara wedi bod yn gweithio yng Ngholeg y Cymoedd ers ugain mlynedd ac mae ei henw da am ragoriaeth ei dysgu wedi arwain at ei gwaith ar safonau addysgu Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain.

Mae’r cynllun peilot wedi bod yn llwyddiannus, gyda sylwadau cadarnhaol gan weithwyr Llywodraeth Cymru, dywedodd un aelod o staff “Pan gefais y cyfle i gymryd rhan yn rhaglen beilot Iaith Arwyddion Prydain, neidiais ar y cyfle. Roeddwn wedi profi rhywfaint o ymgysylltu ag Iaith Arwyddion Prydain yn y gorffennol, a blanodd yr hedyn. Gall dysgu iaith newydd fod yn frawychus ond gwnaeth arddull addysgu frwdfrydig a diddorol Sarah a Simon y profiad cyfan yn un gwerthfawr a phleserus iawn.

Mae’r adnodd ar-lein yn ein galluogi i ymarfer rhwng dosbarthiadau. Rwy’n edrych ymlaen at barhau fy nhaith ddysgu Iaith Arwyddion Prydain ymhellach ”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau