Coleg y Cymoedd yn cipio prif wobr ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru

Mae Coleg y Cymoedd wedi cipio cyfres o brif wobrau mewn cystadleuaeth goginio genedlaethol ar ôl creu argraff ar y beirniaid gydag ansawdd a sgiliau ei ddysgwyr.

Mae’r coleg wedi ennill 19 gwobr ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru eleni – un o’r digwyddiadau sgiliau lletygarwch mwyaf mawreddog yng Nghymru – gan gynnwys y wobr ‘Goleg Gorau’ i gydnabod cyflawniad rhagorol gan y panel o feirniaid.

Mae Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru yn bartneriaeth o gogyddion ac arlwywyr proffesiynol a drefnir gan Gymdeithas Goginio Cymru. Eu nod yw codi proffil coginio Cymru a rhoi’r cyfle i ddarpar gogyddion a gweithwyr lletygarwch proffesiynol o bob rhan o’r wlad arddangos eu sgiliau i fwrdd o arbenigwyr yn y diwydiant. Enillodd 11 o ddysgwyr Coleg y Cymoedd wobrau mewn cystadleuaeth ddwys a gynhaliwyd dros dridiau yn yr ICC, Casnewydd.

Bu dysgwyr yn cystadlu mewn amrywiaeth o ddosbarthiadau unigol fel cigyddiaeth, cymysgeg, a sgiliau cyllyll yn ogystal â heriau coginio gan gynnwys categorïau ar gyfer creu seigiau gyda chynnyrch Cymreig fel cig eidion a chig oen. Dyfarnwyd gwobrau aur, arian neu efydd i’r cystadleuwyr ar ôl cael eu hasesu ar feysydd yn cynnwys hylendid, blas, a sgiliau technegol.

Cipiodd Emily Sellars, dysgwr Coginio Proffesiynol Lefel 2 yn y Cymoedd, wobr aur a gwobr y Gorau yn y Dosbarth yn y categori Cig Carw Cymreig, ynghyd â gwobr Gorau yn y Dosbarth a gwobr arian ar gyfer y categori Cig Eidion Cymreig a gwobr efydd yn yr Her Riso Gallo Risotto.

Dywedodd: “Rwy’n teimlo’n syn, yn falch ac yn ddiolchgar iawn. Rwyf ar ben fy nigon yn cymryd rhan mewn cystadlaethau fel Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru oherwydd yr adrenalin a’r heriau y maent yn eu cyflwyno. Rwyf wrth fy modd yn gallu ennill medalau i mi fy hun a fy ngholeg, gan ei fod yn ffordd o wobrwyo’r holl gefnogaeth y maen nhw wedi’i rhoi i mi.”

Llwyddodd cymysgedd o ddysgwyr Coleg y Cymoedd, o’r rhai sy’n astudio Coginio Proffesiynol Lefel 1 i’r rhai ar gyrsiau Lefel 3, gyda Keziah Elliot (Lefel 1) a Corey Evans (Lefel 3), ill dau’n ennill medalau arian ar gyfer y dosbarth risotto, a Dylan Coleman (Lefel 3), Sahara Swattridge (Lefel 3), Kayla Thomas (Lefel 1) ac Owen Hillier (Lefel 1) yn mynd cipio gwobr efydd yn yr un categori.

Dyfarnwyd gwobr arian mewn Cymysgedd i Ellie McGuinness ac Alysha Nash, y ddwy yn ddysgwyr Lefel 1; gwobr arian yn y dosbarthiadau Omledau a Chig Oen Cymru i Glody Joseph (Lefel 2); a dwy fedal efydd mewn Pwdinau Oer Modern a Sgiliau Cyllell i Jess Ellis (Lefel 1).

Dywedodd Kevin Hall, Darlithydd Arlwyo yng Ngholeg y Cymoedd: “Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o ddysgwyr ar draws amrywiaeth o wahanol lefelau yn arddangos eu talent a’u hymroddiad i goginio yng nghystadleuaeth 2024. Eleni, gwelsom fwy o ddysgwyr Lefel 1 yn cystadlu nag o’r blaen ac mae eu gweld yn perfformio cystal mor gynnar yn eu hastudiaethau, fel rhai o’n cogyddion mwy profiadol, yn hyfryd i’w weld. Mae pawb a gystadlodd wedi gwneud eu hunain a’r coleg yn falch.”

Darganfyddwch gyrsiau Arlwyo yn y coleg gorau yng Nghymru, yma: https://www.cymoedd.ac.uk/courses/arlwyo-a-lletygarwch/?lang=cy

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau