Connective Care Education

Gwir frwdfrydedd dros wella safonau.

Gwybodaeth am Connective Care Education

Darparwyr arbenigol Hyfforddiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol Addysg Gofal Gysylltiol wedi’u lleoli yn Ne Cymru, ym mherchnogaeth nyrsys ac athrawon cymwys ac yn cael ei gynnal ganddyn nhw. Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant addysg cynhwysfawr, sector benodol, a gyflenwir gan weithwyr proffesiynol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau