Lefel 1 mewn Peirianneg

Mae’r cymhwyster hwn yn ffocysu ar sgiliau ymarferol a gwybodaeth. Byddwch yn ennill profiad a chewch ychydig o ragflas o’r sefyllfaoedd y gallwch ddisgwyl eu hwynebu mewn swydd o fewn y sector peirianneg.


Mae’n delio â gwybodaeth a dealltwriaeth o beirianneg trydan ac electronig lefel sylfaen (blwyddyn 1) a lefel canolradd (blwyddyn 2).

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio nifer o unedau lefel 1.
Cylchedau trydan: Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ddeall cylchedau trydan a’r cyflenwad cerrynt eiledol.
Electroneg: Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ddeall ymddygiad gwrthydd, electrofagnedau, cynhwysydd, lled-ddargludydd a sut i fesur trydan.


Byddwch yn trin a defnyddio offer ac elfennau electronig: Bydd yr uned hon yn galluogi’r dysgwr i nabod, dethol a deall y defnydd a chyfyngiadau ar yr elfennau ac offer cyffredin sy’n gysylltiedig â gwaith electronig a thrydan.
Gwybodaeth a Systemau electronig: Bydd yr uned hon yn galluogi’r dysgwr i ddeall dyfeisiadau cyffredin electronig/trydan fel system sy’n cynnwys nifer o is-systemau a sut y gellir eu cynrychioli gan ddiagramau bloc.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU gradd A*- E gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Bydd eich cymwyseddau ymarferol yn cael eu hasesu’n barhaus a byddwch yn sefyll arholiad aml-ddewis.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i gwrs Tystysgrif/Diploma mewn technoleg Trydan ac Electroneg. Byddwch wedi datblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwraieth sylfaenol o gysyniadau trydan ac electroneg, felly, gallai dysgwyr chwilio am waith ym maes Offeryniaeth a Rheoli Electroneg megis dosbarthiad petrogemegol, nwy a dwr ynghyd â Chydosod ac Awtomeiddio Offer Electronig.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 1
Modd:Part Time Day
Dyddiad:12/09/2022
Dyddiau:Day/time and duration: To Be Confirmed
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04P110NA
Ffioedd
Registration Fee: £103
Tuition Fee: £486

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr trydan:
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr electroneg:
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr trydan ac electroneg :
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle