Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig

Mae'r cwrs hwn yn cynnig sylfaen astudio eang ar gyfer y sector peirianneg drydanol/electronig. Fe'i cynlluniwyd i gefnogi dilyniant i addysg uwch, cyflogaeth a phrentisiaeth.

Rydym wedi datblygu cynnwys y cwrs ar y cyd â chyflogwyr a chynrychiolwyr o addysg uwch a chyrff proffesiynol perthnasol. Yn y modd hwn, rydym wedi sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol a'i fod yn cynnwys y wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen yn y sector.


Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y sector peirianneg drydanol/electronig ac sydd am symud ymlaen i astudio ymhellach yn y sector. Bydd dysgwyr yn dilyn cwrs peirianneg gymhwysol ymarferol fel rhan o'u rhaglen astudio Lefel 3, a fydd yn rhoi cyflwyniad iddynt i'r sector.

Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch chi'n dysgu:


• Egwyddorion Peirianneg
• Cyflwyno Prosesau Peirianneg yn Ddiogel fel Tîm
• Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynnyrch Peirianneg
• Dyfeisiau a Chylchedau Electronig
• Cydosod a Phrofi Cylchedau Electronig (PEO)
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 5 TGAU graddau A* - C yn cynnwys Mathemateg, Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 gyda detholiad priodol o unedau. Cewch eich asesu o ran eich llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cynlluniwyd yr asesu’n benodol i gyd-fynd â phwrpas ac amcan y cymhwyster. Mae'n cynnwys ystod o fathau ac arddulliau asesu sy'n addas ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn y sector. Mae angen ichi fod yn ymwybodol o dri phrif fath o asesiad: allanol, mewnol a synoptig.

Dilyniant Gyrfa

Fel arfer symudir ymlaen i flwyddyn arall o astudiaeth i gyflawni Diploma mewn peirianneg ac unedau NVQ pellach. Mae hefyd yn bosibl i gael prentisiaeth yn ystod y cyfnod hwn oherwydd bod y cymhwyster yn rhan o fframwaith y brentisiaeth. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud ymlaen i’r ail flwyddyn sy’n rhoi prentisaethau gwell a chyfleoedd addysg uwch.

Nodiadau Pellach

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ar gyfer Medi 2020-bydd ein system ymgeisio yn agor ar 7 Tachwedd 2019​

Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Full Time
Dyddiad:05/09/2022
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:04F320YA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Peirianwyr trydan:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Peirianwyr electroneg:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Technegwyr trydan ac electroneg :
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle