Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Lluniwyd y cwrs ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed sy’n dymuno gyrfa yn y diwydiant chwaraeon a hamdden

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis Risgiau a Pheryglon mewn Chwaraeon a Hamdden Actif; Cymryd rhan mewn Ymarfer a Ffitrwydd; Sut mae’r Corff yn Gweithio; Cynllunio’ch Rhaglen Ffitrwydd eich Hun; Arwain Gweithgaredd Chwaraeon a Hamdden Actif; Cyfleoedd Gwaith ym maes Chwaraeon a Hamdden Actif a Gweithgareddau Corfforol ar gyfer Plant.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 3 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- E Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu a Chymwyso Rhif. Bydd hefyd angen geirda boddhaol.


Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 1 mewn Chwaraeon, rhaid i chi gwblhau asesiadau mewnol ymhob uned. Asesir eich sgiliau ymarferol, holi ar lafar, gwaith aseiniad a gwaith ysgrifenedig. Asesir pob uned a’u graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon. Gallech hefyd wneud cais am waith mewn nifer o feysydd yn y diwydiant chwaraeon e.e. gweithio mewn canolfan hamdden neu hyfforddwr chwaraeon.

Nodiadau Pellach

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 1
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:08F102NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr ym maes hamdden a chwaraeon:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Chwaraewyr mabolgampau:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Hyfforddwyr a swyddogion chwaraeon:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Hyfforddwyr Ffitrwydd:
Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau