Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Cwrs ymarferol perthnasol i waith ydy Diploma Lefel 2 BTEC mewn Chwaraeon. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy’n seilieidig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a galwadau realistig y gweithle


Mae’n eich cyflwyno i’r maes cyflogaeth yr ydych wedi’i ddewis ac yn darparu sail da i symud ymlaen i gymwysterau uwch yn y maes.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o bynciau megis Profi Ffitrwydd a Hyfforddiant, Datblygu Ffitrwydd Personol, Chwaraeon Ymarferol; Anatomi a Ffisioleg ar gyfer Chwaraeon; Effaith Ymarfer ar Systemau’r Corff; Anafiadau mewn Chwaraeon; Cynllunio ac Arwain Gweithgareddau Chwaraeon a Chynllunio a Chynnal Digwyddiad Chwaraeon.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 1 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- D Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu a Chymwyso Rhif. Bydd hefyd angen geirda boddhaol.


Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Diploma Lefel 2 mewn Datblygiad Chwaraeon, rhaid i chi gwblhau ystod o asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig. Asesir eich sgiliau ymarferol, holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Bydd rhaid i chi hefyd gwblhau arholiadau sy’n cae; eu marcio’n allanol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, ac ennill gradd teilyngdod, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon. Gallech hefyd wneud cais am swydd mewn nifer o feysydd y diwydiant chwaraeon megis mewn canolfan hamdden neu hyfforddwr chwaraeon.

Nodiadau Pellach

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 2
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:08F202NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr ym maes hamdden a chwaraeon:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Chwaraewyr mabolgampau:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Hyfforddwyr a swyddogion chwaraeon:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Hyfforddwyr Ffitrwydd:
Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle