Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-droed Merched)

Cyflwynir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru i ddatblygu pêl-droed merched. Caiff yr holl chwaraewyr gyfle i gael hyfforddiant pêl-droed tra'n astudio Diploma BTEC Lefel 2 Chwaraeon. Bydd y cwrs yn rhoi'r cyfle gorau i lwyddo ar lefel elît gan y bydd yn cynyddu cryn dipyn ar yr amser y caiff y chwaraewyr eu hyfforddi a'u cyflyru'n gorfforol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio ystod o bynciau megis anatomi a ffiisioleg, hyfforddiant a ffitrwydd, asesu risg, profi ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer, hyfforddi chwaraeon, datblygiad mewn chwaraeon a chwaraeon ymarferol tîm. Ymhlith y meysydd arbenigol bydd: maeth chwaraeon, rheolau/rheoliadau a dyfarnu, ymarfer, iechyd a ffordd o fyw, seicoleg perfformiad mewn chwaraeon a hyfforddi gweithgareddau corfforol ac ymarfer.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 5 TGAU graddau A* - C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth neu Diploma Lefel 2 BTEC mewn Chwaraeon gyda gradd teilyngdod. Rydyn ni’n chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac agwedd broffesiynol tuag at ddysgu.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 3 mewn Chwaraeon, rhaid i chi gwblhau aseiniadau mewnol ymhob uned. Caiff eich sgiliau ymarferol eu hasesu, a defnyddir dulliau asesu megis holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Asesir pob uned a’u graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Dilyniant Gyrfa

Mae'r cwrs yn rhoi'r sgiliau fyddwch chi eu hangen i ddeall y sector chwaraeon a hamdden a'r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael ar ôl cwblhau'r cwrs. Gall y cymwysterau hyn hefyd gyfrannu at eich cais i astudio addysg uwch lle gall dysgwyr ddilyn cwrs ar gyfer cymhwyster lefel gradd.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:08F302YC
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau