Lefel 2 mewn Barbro

Lluniwyd y cymhwyster hwn mewn Gwaith Barbwr yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol yn y meysydd canlynol; y gelfyddyd greadigol o dorri gwallt dynion; y gwaith arbenigol o dorri blew wyneb, sut i shampwo a chyflyru’n effeithiol neu wasanaethau steilio patrymu gwallt ar gyfer cwsmeriaid a sut i gynnig gwasanaeth ymgynghori ar gyfer cwsmeriaid.


Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datlbygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uchel o allu i’ch galluogi i gynnig eich gwasanaethau salon eich hun. .

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion proffesiwn y Barbwr, tra’n eich paratoi ymhellach ar gyfer gyrfa o fewn y sector hwn sef:


Gwasanaethau tylino’r pen neu Batrymu’r Gwallt (a dibynnu ar y campws), Technegau traddodiadol a modern gwaith barbwr, yr ymarferol a’r theori, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys iaith Saesneg/Cymraeg a Mathemateg/Rhifedd neu gymhwyster Lefel 1 cwrs sgiliau sector yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Lefel 1 yn ogystal â geirda gan gyflogwr a/neu diwtor blaenorol. Efallai bydd gofyn i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Gwaith Barbwr. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Bydd gofyn i chi gael eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau I asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a phortffolio Sgiliau Hanfodol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Gwaith Barbwr Lefel 3, Trin Gwallt Lefel 2 a 3.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BF205NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Trinwyr gwallt a barbwyr:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau