Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 3 mewn Barbro

Mae Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Gwaith Barbwr (QCF) yn gymhwyster a luniwyd yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uwch drwy amrywiaeth o dechnegau yn yr unedau canlynol; trin gwallt dynion yn greadigol a’r gwaith arbenigol cymhleth o dorri blew wyneb.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn sail i’r cymhwyster hwn byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn am fonitro iechyd a diogelwch wrth weithio yn y diwydiant gwaith barbwr. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sgiliau ymarferol y byddwch yn eu dysgu drwy gydol y cwrs hwn. Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uchel o allu galwedigaethol i’ch galluogi i gynnal eich gwasanaethau yn eich salon eich hun. Mae cyfanswm o 3 uned; Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon; Torri gwallt dynion i greu steiliau gwahanol; torri blew wyneb i greu steiliau gwahanol.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen i chi gwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Barbwr yn ogystal â geirda gan gyflogwr a/neu diwtor personol. Efallai, bydd gofyn i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Gwaith Barbwr. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Efallai gofynnir i chi arddangos eich sgiliau ymarferol a'ch dawn er mwyn sicrhau mai symud o L2 i L3 ydy'r llwybr cywir i chi a'ch dyheadau gyrfaol.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau e-bortffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a holi ar lafar ac arholiadau ar-lein.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i gymwysterau sgiliau sector eraill.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Rhan Amser Evening
Dyddiad:02/09/2024
Dyddiau:Monday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BE305NA
Ffioedd
Registration Fee: £97
Tuition Fee: £240

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Trinwyr gwallt a barbwyr:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau