Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Ewinedd

Mae'r Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Ewinedd (QCF) yn gymhwyster parod am swydd sy'n seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS).


Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau ym maes Gwasanaethau Ewinedd i lefel uchel o allu galwedigaethol i’ch galluogi i ddarpau gwasanaethau yn eich salon eich hunan.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau ichi weithio'n gymwys fel uwch-ymarferydd yn y diwydiant ewinedd. Drwy gydol y cymhwyster hwn byddwch yn monitro ac yn cynnal arferion iechyd a diogelwch ac yn gosod a chynnal gwelliannau ewinedd gan ddefnyddio Hylif a Phowdwr a Gel Uwchfioled.


Er mwyn gwella eich sgiliau ymhellach, byddwch yn astudio'r unedau canlynol hefyd: Datblygu ystod o ddelweddau ewinedd creadigol; Cynllunio a chreu dyluniadau celf ewinedd; Cyfrannu at gynllunio a gweithredu gweithgareddau hyrwyddo; Gwella a chynnal ewinedd gan ddefnyddio defnydd lapio. Hefyd, bydd gofyn ichi gwblhau: Lefel 3 Cyfathrebu, Lefel 3 Cymhwyso Rhif a Lefel 3 Gweithio gyda Phobl Eraill.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen cymhwyster Lefel 2 neu gyfwerth mewn Trin Ewinedd yn ogystal â geirda gan gyflogwr a/neu diwtor blaenorol. Efallai hefyd, y gofynnir i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Harddwch. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Efallai gofynnir i chi arddangos eich sgiliau ymarferol a'ch dawn er mwyn sicrhau mai symud o L2 i L3 ydy'r llwybr cywir i chi a'ch dyheadau gyrfaol.

Asesiad

Asesir drwy arsylwi gwaith ymarferol, cwestiynau llafar, cwestiynau ysgrifenedig ac arholiadau a osodir yn allanol. Bydd angen i chi greu portffolio o dystiolaeth.

Dilyniant Gyrfa

Mae hwn yn gymhwyster cydnabyddedig ar gyfer gweithio fel uwch dechnegydd ewinedd. Mae hefyd yn darparu llwyfan gadarn I ddysgu neu hyfforddiant pellach. Gallech symud ymlaen I gymwysterau galwedigaethol arbenigol VTCT ar Lefel 3 a 4

Nodiadau Pellach

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - Approximately £35, Nail Kit - Approximately £230). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BF309NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Harddwyr a galwedigaethau cysylltiedig:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau