Lefel 3 mewn Estyniadau Ewinedd gan ddefnyddio Hylif a Phowdr

Mae'r cymhwyster Gwasanaethau Ewinedd “parod am swydd” yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS).


Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau er mwyn gweithio'n gymwys fel ymarferydd Lefel 3 yn y diwydiant ewinedd Acrylig. Drwy gydol y cymhwyster hwn byddwch yn monitro gweithdrefnau er mwyn rheoli’ch gwaith yn ddiogel, ac yn gwella a chynnal ewinedd gan ddefnyddio hylif a phowdr.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio: Iechyd a Diogelwch mewn Salon; Ymgynghori â'r Cleient er mwyn Pennu eu Gofynion; Adnabod Gwrtharwyddion a allai Effeithio ar y Gwasanaeth; Paratoi'r Ewin Naturiol; Gosod Tipiau; Gwella Ymddangosiad yr Ewin Naturiol a Chynnal a Thrwsio Ewinedd gan ddefnyddio System Ewinedd Hylif a Phowdr.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen cymhwyster Lefel 2 neu gyfwerth mewn Trin Ewinedd yn ogystal â geirda gan gyflogwr a/neu diwtor blaenorol. Efallai hefyd, y gofynnir i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Harddwch. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Efallai gofynnir i chi arddangos eich sgiliau ymarferol a'ch dawn er mwyn sicrhau mai symud o L2 i L3 ydy'r llwybr cywir i chi a'ch dyheadau gyrfaol

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu drwy ystod o ddulliau sy’n cynnwys aseu parhaus: arsylwi ar eich gwaith ymarferol; cwblhau portffolio; tystiolaeth ddamcaniaethol ac aseiniadau. Mae arholiadau allanol. Cewch eich asesu ar eich cymhwysedd galwedigaethol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, fe allech chi geisio cyflogaeth neu fod yn hunangyflogedig fel technegydd ewinedd neu barhau â'ch astudiaethau.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Rhan Amser Evening
Dyddiad:02/09/2024
Dyddiau:Tuesday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BE309NA
Ffioedd
Registration Fee: £71
Tuition Fee: £159

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Harddwyr a galwedigaethau cysylltiedig:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau