Lefel 3 Tylino Swedaidd

Beth fydda i'n ei ddysgu?


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Does dim angen i chi feddu ar gymwysterau ffurfiol cyn cychwyn astudio'r cymhwyster hwn er argymhellir bod gennych gymwysterau TGAU graddau A*- C neu Lefel 3 Anatomi a Ffisioleg neu gymwysterau Lefel 2/3 perthnasol sy'n cyfateb.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Therapi Cyflenwol. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn.

Nodiadau Pellach

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £22, Beauty Kit - £13.75). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Rhan Amser Evening
Dyddiad:02/09/2024
Dyddiau:Tuesday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BE319NA
Ffioedd
Registration Fee: £97
Tuition Fee: £267

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau