Tystysgrif Lefel 3 mewn Tylino Pen – Dull Indiaidd

Mae hwn yn gymhwyster perthnasol i alwedigaeth ac mae'n cynnwys yr holl elfennau angenrheidiol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol. Mae'r pedair uned orfodol yn cynnwys y wybodaeth ymarferol a damcaniaethol sy'n ofynnol i ddarparu gwasanaethau pen dull Indiaidd a monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon, i sicrhau bod pob triniaeth yn cael ei chynnal gydag iechyd a diogelwch yn flaenoriaeth. Mae'r ddwy uned orfodol sy'n weddill yn darparu'r sgiliau ehangach sydd eu hangen i fod yn therapydd llwyddiannus ym maes gofal cleientiaid a chyfathrebu mewn diwydiannau sy'n ymwneud â harddwch a hyrwyddo ac ar gyfer gwerthu cynnyrch a gwasanaethau. Mae'r ddwy uned hyn yn mynd i'r afael â'r angen am i therapydd llwyddiannus ddeall pwysigrwydd manwerthu a gofal am gleientiaid.


Bydd y cymhwyster hwn yn eich paratoi ar gyfer rôl fel therapydd tylino arbenigol yn y sector gwallt, harddwch neu therapi cyflenwol mewn amrywiaeth o gyd-destunau: - Clinig therapi cyflenwol - Salon harddwch - Salon gwallt - Lleoliadau annibynnol/symudol/yn y cartref - Sba dydd neu sba cyrchfan Bydd y cymhwyster VTCT hwn mewn Tylino Pen dull Indiaidd ar lefel 3 yn eich cymhwyso i ddod yn therapydd arbenigol tylino pen dull Indiaidd, gan ganiatáu i chi gasglu tystiolaeth mewn amgylchedd gwaith realistig neu real.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Tylino Pen dull Indiaidd, sut i hyrwyddo a gwerthu cynnyrch a gwasanaethau, gofal o'r cleient a chyfathrebu, a'r Iechyd a Diogelwch sydd ynghlwm wrth yr uned hon.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Does yna ddim angen i chi gael unrhyw gymwysterau rhagofyniad ffurfiol cyn ymgymryd â'r cymhwyster hwn, er yr argymhellir bod gennych gymwysterau TGAU graddau A*- C neu Lefel 3 Anatomeg a Ffisioleg neu gymwysterau Lefel 2/3 cyfwerth perthnasol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr sydd ag angerdd tuag at y diwydiant Therapi Cyflenwol. Cewch wahoddiad i gymryd rhan mewn gweithgareddau arweiniol cyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad am y cwrs ei hun. Bydd angen gwisg ac offer perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; a bydd rhestr lawn yn cael ei darparu i chi.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu ar eich sgiliau ymarferol o weithio gyda chleientiaid, y bydd yn rhaid i chi efallai eu darparu. Efallai y byddwch yn cymryd rhan mewn digwyddiadau hyrwyddo/marchnata i gasglu tystiolaeth ymarferol. Mae yna arholiadau ar-lein sy'n gysylltiedig â'ch gwybodaeth ymarferol ac am anatomeg a ffisioleg perthnasol. Efallai y defnyddir hefyd gwestiynau ysgrifenedig neu lafar i gasglu tystiolaeth o'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth.

Dilyniant Gyrfa

Sba cyrchfan, Salonau, Llongau Pleser, Therapydd teithiol

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Rhan Amser Evening
Dyddiad:02/09/2024
Dyddiau:Tuesday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BE324NA
Ffioedd
Registration Fee: £98
Tuition Fee: £179

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau