TGAU Mathemateg

Mae'r coleg yn cynnig yr Haen Ganolradd (graddau B i E) a'r Haen Uwch (graddau A * i C).

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Lluniwyd y cwrs TGAU i wella’ch mathemateg yn y meysydd canlynol: rhif, siâp a gofod; trin data a chymhwyso Mathemateg. Delir hefyd â’ch sgiliau cyfrifiannell a thechnegau arholiad.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mynediad i haen Ganolradd: Gradd D. Mynediad i'r haen Uwch: Gradd C neu cewch wahoddiad i gael eich asesu gan aelod o'r tîm TGAU.

Asesiad

Mae dau arholiad ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, un gyda chyfrifiannell ac un heb gyfrifiannell. Cewch eich asesu drwy gydol y flwyddyn er mwyn monitro’ch cynnydd.

Dilyniant Gyrfa

Yn aml mae angen TGAU Mathemateg gradd C neu uwch i gael mynediad i addysg uwch, prentisiaethau a chyflogaeth.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Rhan Amser Evening
Dyddiad:02/09/2024
Dyddiau:Tuesday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Aberdâr
Cod y Cwrs:GEE208AA
Ffioedd
Examination Fee: £63
Tuition Fee: £267

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau