Rhaglen Interniaeth Porth i Gyflogaeth Ymgysylltu i Newid

Cynlluniwyd y cwrs i helpu dysgwyr sy'n gadael coleg i gael gwaith drwy roi profiad gwaith go iawn iddynt ar ffurf interniaeth. Cynlluniwyd y cwrs ar gyfer y rheini ag anawsterau dysgu neu anableddau cymedrol sy'n gweithio ar Lwybrau 2/3 yn y coleg. Byddwch yn mynychu'r coleg un diwrnod yr wythnos ac ar leoliad gwaith hyd at 4 diwrnod yr wythnos mewn lleoliad addas a drafodir gyda chi. Mae’r asiantaeth cyflogaeth dan gymorth Elite yn gweithio mewn partneriaeth â'r coleg er mwyn helpu i ddarparu hyfforddwyr swyddi cymwys. Bydd yr hyfforddwyr hyn yn eich cynorthwyo yn ystod eich lleoliad gwaith er mwyn sicrhau eich bod yn ymgartrefu ac yn dysgu sut mae gwneud y rôl.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Tra byddwch yn y coleg byddwch yn dysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer gwaith. Bydd y rhain yn seiliedig ar drafodaethau a gweithgareddau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth a byddant yn cynnwys y canlynol.


• Gwaith tîm • Cyfathrebu • Sgiliau Arian • Entrepreneuriaeth • Codi a chario • Gwasanaeth cwsmeriaid • Creu CV • Ymwybyddiaeth Covid • Ymchwilio i Swyddi ac ymbaratoi

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Cwblhau blwyddyn o leiaf yng Ngholeg y Cymoedd ar gwrs Llwybr 2 neu 3. Nid yw'r cwrs hwn yn agored i ymgeiswyr uniongyrchol. Mynychu'r broses gyfweld yn llwyddiannus a chwblhau lleoliad gwaith addas, gyda chymorth y coleg.

Asesiad

Nid oes asesiadau ffurfiol ar y rhaglen hon. Bydd cynnydd myfyrwyr tuag at dargedau unigol yn cael ei asesu a'i adolygu'n barhaus. Cynhelir adolygiadau gyda myfyrwyr a'u rhieni/gofalwyr drwy gydol y flwyddyn. Mae dilyniant yn cael ei olrhain drwy osod targedau ac asesu.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Mynediad
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:ISFE41NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau