Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 2 mewn Barbro

Lluniwyd y cymhwyster mewn Gwaith Barbwr yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol yn y gelfyddyd greadigol o dorri gwallt dynion, y gwaith arbenigol o dorri blew wyneb, a sut i gynnig gwasanaeth ymgynghorol da ar gyfer cleientiaid.


Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uchel er mwyn i chi allu cyflawni'r gwasanaethau yn eich salon eich hun.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y cymhwyster Gwaith Barbwr hwn yn datblygu eich gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau fel gallwch chi gynghori a thrafod gyda dynion pa fath o steil toriad gwallt maen nhw moyn, a sut i siapio blew'r wyneb, ond yr un mor bwysig, beth sy'n eu siwtio. Byddwch hefyd yn dysgu sut i weithio mewn dull diogel drwy'r holl wasanaeth i'ch diogelu chi a'i cleientiaid.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ni fydd angen i chi feddu ar unrhyw gymwysterau ffurfiol cyn astudio ar gyfer y cymhwyster hwn er efallai y gofynnir i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Gwaith Barbwr. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Mae angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i’ch asesu sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau e-bortffolio, tystiolaeth theori, holi llafar ac arholiadau allanol ar-lein.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Lefel 3 mewn Gwaith Barbwr.

Nodiadau Pellach

Salon Uniform, course equipment kit and salon fees are required for this course. Estimated costs, details for ordering/payment and potential application for financial support/assistance will be discussed on interview, and confirmed following receipt of supplier quotes.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Rhan Amser Evening
Dyddiad:02/09/2024
Dyddiau:Wednesday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BE205NA
Ffioedd
Registration Fee: £97
Tuition Fee: £267

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau