TGAU Saesneg

Mae’r cwrs TGAU Iaith Saesneg ar gyfer unrhywun sydd am wella’u sgiliau Saesneg ysgrifenedig a llafar. O ran cyfathrebu, mae’r sgiliau ysgrifenedig a llafar yn bwysig iawn yn y gymdeithas sydd ohoni heddiw a'r pwnc TGAU Saesneg yn hanfodol i’ch helpu i gael gwaith. Waeth beth fo’r proffesiwn, y rhai sy’n gallu siarad yn eglur a huawdl, yn cyfleu eu syniadau gydag argyhoeddiad yn ysgrifenedig fydd yn cael blaenoriaeth wrth gystadlu am swydd.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio: • Sillafu • Atalnodi • Gramadeg • Sgiliau siarad a gwrando • Darllen a dadansoddi gwahanol destunau • Ysgrifennu creadigol – ysgrifennu naratif a disgrifiadol • Ysgrifennu trafodol – yn cynnwys llythyron, adroddiadau, erthyglau, taflenni ac areithiau • Technegau sefyll arholiad


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Lleiafswm gradd D ar lefel TGAU neu cewch wahoddiad i gael eich asesu gan aelod o'r tîm TGAU.

Asesiad

Bydd asesiad llafar a fydd yn cynnwys cyflwyniad 5-7 munud a thrafodaeth grwp 10 munud. Bydd hyn yn cyfateb i 20% o'r cwrs cyffredinol. Bydd dau arholiad hefyd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd sy'n cyfrif am 80% o'r cymhwyster. Fe'ch asesir trwy gydol y flwyddyn i fonitro'ch cynnydd.

Dilyniant Gyrfa

Mae TGAU Saesneg yn gymhwyster defnyddiol iawn ac mae’n ofyniad sylfaenol gan lawer o gyrsiau. I fod yn athro mewn ysgolion cynradd neu uwchradd rhaid cael gradd B TGAU Saesneg.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Rhan Amser Day
Dyddiad:09/09/2024
Dyddiau:Available on Various Days & Times
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:GEP205NA
Ffioedd
Examination Fee: £63
Tuition Fee: £178

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau