BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Creu Propiau

Mae Gwneud Props yn rhan annatod o Deledu, Ffilm, Arddangosfeydd a Pherfformiad. Mae Coleg y Cymoedd yn agos o ran lleoliad i Stiwdios Pinewood, BBC Roathlock a Stiwdios Dragon. Byddwch wedi astudio ar y cwrs delfrydol i ddatblygu gyrfa heriol ac un a fydd yn rhoi boddhad i chi, yn gwneud props mewn amgylchedd llawn cyfarpar a phroffesiynol.


Yn ystod y cwrs, byddwch yn adeiladu a datblygu ystod eang o ddealltwriaeth ymarferol a thechnegol drwy weithio gyda deunyddiau a phrosesau a ddefnyddir yn y diwydiant megis cerflunio, castio, gwaith saer a gwneuthuriad metel. Ategir sgiliau ymarferol gan lefel uchel o ddealltwriaeth o gyd-destunau hanesyddol ar sail ymchwil, theori a dadansoddiad. Bydd y flwyddyn hon yn datblygu’ch gwybodaeth a’ch sgiliau proffesiynol ac yn eich paratoi ar gyfer gwaith yn y diwydiant.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

• Cyfres o brosiectau a addysgir, wedi’u cynhyrchu nhw eu hunain a phrosiectau byw
• Cydweithio â Chyrsiau Sylfaen eraill y Cyfryngau a Diwydiant
• Rhaglen o astudiaethau critigol a phrosiect unigol


• Dealltwriaeth o Ffilm, Teledu a Chynyrchiadau Cyfoes
• Defnyddio graddfa, CAD ac argraffu 3D
• Adeiladu pethau o bren, metel a phlastig
• Gweithio gydag ystod eang o ddeunyddiau mowldio a chastio

• Creu pypedau a pherfformiad
• Gwneud Masgiau a Gwisgoedd Prop
• Cerflunio seiliedig ar fywyd

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae gofyn eich bod wedi cwblhau cwrs 2 flynedd Gradd Sylfaen neu HND mewn maes pwnc perthnasol yn llwyddiannus. Mae angen sgiliau trosglwyddadwy a gall dysgwyr arddangos sgiliau gwneud ynghyd â phortffolio yn dangos gwaith 3 dimensiwn mewn cyfweliad.


• Lefel dda o sgiliau arsylwi a lluniadu
• Y gallu i weithio gydag ystod o ddeunyddiau gwrthiannol a deunyddiau an-wrthiannol
• Y galluedd i gyfleu syniadau a chysyniadau yn weledol, yn llafar a thrwy enghreifftiau o waith ysgrifenedig
• Arddangos lefel uchel o frwdfrydedd a chymhelliad yn y maes pwnc.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gwblhau aseiniad ar sail gwaith cwrs a thrwy waith ymarferol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i weithio yn y Diwydiannau Creadigol, naill ai ar eich liwt eich hunan neu’n gyflogedig mewn meysydd megis Gwneud Props, Gwisgoedd Props, Arfau, Cerflunio, Gwneud Modelau ac Animeiddio.

Nodiadau Pellach

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 6
Modd:Full Time
Dyddiad:05/09/2022
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9AF613NA
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £9000
Studio Fee: £150

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
As Swyddogion, cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr yn y celfyddydau :
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle