Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Bricwaith, (a chrefft ychwanegol)

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o osod brics er mwyn darparu sail i yrfa o fewn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i chi wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i gael gwaith yn y diwydiant.


Mae’r cymhwyster yn cydnabod eich bod yn gwybod y gwaith ac yn profi’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y diwydiant a’ch paratoi ar gyfer gyrfa o fewn y sector. Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ymhlith yr unedau y byddwch efallai'n eu hastudio mae: Trin a Storio Deunyddiau; Perthynas Waith; Llwyfannau Gwaith; Paratoi Deunyddiau; Paratoi Cydrannau; Defnyddio Cydrannau a Deunyddiau.


Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi theori ac ymarferol yn y gweithdy ar osod brics a gyda llawer o gyfleoedd i weithio gydag offer llaw a chyflawni gwaith adeiladu.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU gradd A * - E sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg / Rhifedd neu gwblhau Sgiliau Adeiladu Mynediad 3 yn llwyddiannus ac yn gweithio ar lefel Mynediad 3 mewn Llythrennedd a Rhifedd.


Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys profion ymarferol a phrofion ar eich gwybodaeth o’ch gwaith fesul uned, arholiad allanol a phortffolio o Sgiliau Hanfodol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i’r Diploma Lefel 2. Os byddwch yn cael gwaith/prentisiaeth byddwch yn gymwys i astudio NVQ mewn Gwaith Brics.

Nodiadau Pellach

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

I ymuno â'r cwrs hwn ar gyfer Medi 2023, ewch i un o'n campysau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm.

Bydd ein ceisiadau ym mis Medi 2024 yn agor ar 1 Tachwedd 2023

Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 2
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:05F202NF
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau