Gradd Sylfaen mewn Rheoli Busnes

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud i weithio ym maes rheolaeth a busnes a lluniwyd y cwrs i ddarparu dealltwriaeth o natur sefydliadau, sut maen nhw’n cael eu rheoli a’r amgylchedd allanol cyfnewidiol y maen nhw’n gweithredu ynddyn nhw.
Lluniwyd y cwrs i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau a fydd yn galluogi myfyrwyr i ddilyn gyrfa ym maes rheolaeth. Mae’r cymhwyster busnes y bydd myfyrwyr yn ei ennill yn eang ei sail.


Mae'r cwrs yn gymhwyster Prifysgol De Cymru a astudir yn y coleg

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ymhlith y modiwlau astudiaeth mae: Rheolaeth ac Ymddygiad Sefydliadol; Cysylltiadau Marchnata; Economeg, Y Gyfraith a Rheoleiddio; Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol; Dadansoddi Strategol mewn Busnes; Rheoli Menter; Adnoddau Dynol a Rheoli Gwybodaeth Ariannol.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ni fydd myfyrwyr aeddfed dros 21 oed angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Bydd dysgwyr dan 21 angen 1 Lefel A neu gymhwyster lefel 3.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy aseiniadau unigol a grwp, arholiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch wneud cais am ystod o gyrsiau atodol yn cynnwys BA (Anrh) mewn:
Astudiaethau Busnes, Busnes Rhyngwladol, Busnes a Marchnata, Busnes a Chyllid, Rheolaeth Busnes ac Adnoddau Dynol, BA Busnes a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi. Gall cymhwyster busnes eich helpu i symud eich gyrfa yn ei blaen mewn cwmnïau yn y sector cyhoeddus a phreifat i gyrraedd swyddi fel swyddog gweithredol marchnata, rheolwr manwerthu, swyddog AD neu gynorthwyydd cyllid. Gydag astudiaeth bellach neu hyfforddiant pellach gallech symud i swyddi fel banciwr, gwarantydd yswiriant, ymgynghorydd rheoli neu reolwr datblygu busnes.

Nodiadau Pellach

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

HE Fees are subject to change

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 5
Modd:Part Time Evening
Dyddiad:05/09/2022
Dyddiau:Monday & Wednesday
Amser:18:00 - 21:00
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:15E509YA
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £2800

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a chyfarwyddwyr cyllid:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Cyfarwyddwyr Marchnata a Gwerthu:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a chyfarwyddwyr pryniant:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Cyfarwyddwyr Hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a chyfarwyddwyr adnoddau dynol:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Cyfarwyddwyr Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a chyfarwyddwyr ym maes manwerthu a chyfanwerthu:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a chyfarwyddwyr ym maes manwerthu a chyfanwerthu:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Cyfrifyddion siartredig ac ardystiedig :
Beth allech chi ei ennill:
Fel Ymgynghorwyr rheoli a dadansoddwyr busnes:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr proffesiynol ym maes rheoli prosiect ariannol a busnes:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr proffesiynol maes busnes a rheoli prosiect ariannol:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Actiwariaid, economegwyr ac ystadegwyr:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ac ymchwil cysylltiedig :
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr proffesiynol ym maes busnes, ymchwil a gweinyddu n.e.c.:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr proffesiynol maes cysylltiadau cyhoeddus:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr cyfrifon hysbysebu a chyfarwyddwyr creadigol:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle