Gradd Sylfaen mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig

Mae'r cwrs yn arbennig o addas ar gyfer y rhai yn y sector Peirianneg a bydd yn cael ei gyflenwi drwy ddarlithoedd, tiwtorialau a gwaith labordy. Mae’r cwrs yn cynnwys diwrnod a noson bob blwyddyn er bod peth hyblygrwydd i ganiatáu i fyfyrwyr a’u cyflogwyr i astudio ar eu cyflymder eu hunain.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ym Mlwyddyn 1, byddwch yn astudio: Mathemateg Peirianneg, Technoleg Gwaith Trydan; Electroneg 1 a chyflwyniad i raglennu ‘C’ a Systemau wedi’u Mewnblannu. Ym Mlwyddyn 2, byddwch yn astudio Mathemateg; Pwer a Pheiriannau; Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy; Rheolaeth ac Offeryniaeth a Phrosiect Diwydiannol.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Fel arfer bydd angen Tystysgrif /Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Trydan/Electroneg. Caiff cymwysterau eraill eu hystyried yn unigol, yn benodol os oes gan ddysgwyr lawer o brofiad yn y diwydiant.

Asesiad

Bydd yr asesias yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, dysgu drwy brofiad yn y labordy, arholiad ac adroddiadau ymchwil perthnasol i weithle diwydiannol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen yn eich swydd bresennol neu ddewis i astudio ymhellach. Ar ôl cwblhau’r cwrs Gradd Sylfaen yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i wneud gradd BSc(anrh) mewn Peirianneg. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn derbyn dyfarniad Prifysgol De Cymru.

Nodiadau Pellach

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 5
Modd:Rhan Amser Day
Dyddiad:16/09/2024
Dyddiau:Tuesday
Amser:09:00 - 19:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04P504NB
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £2880

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau