Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Diploma Lefel 1 yn y Celfyddydau Creadigol a'r Cyfryngau

Bydd y cwrs hwn yn eich symbylu i archwilio meysydd Celf, y Cyfryngau, Dylunio, Cerddoriaeth, Crefft a Ffotograffiaeth yn greadigol. Mae’r cwrs wedi’i rannu’n naw uned; maen nhw i gyd yn rhai ymarferol gydag elfennau o theori a chyfarwyddyd


Mae’r cwrs yn hyblyg ac yn caniatáu i chi ystyried y Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau er mwyn rhoi syniad cyffredinol i chi a sail gadarn i chi symud ymlaen yn eich astudiaethau.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu sut i feddwl yn greadigol am y byd o’ch cwmpas a phrofi ystod o ddisgyblaethau a fydd yn cynnwys Celf, y Cyfryngau, Dylunio, Cerddoriaeth a gwahanol sgiliau Crefft. Yn dilyn y broses greadigol, cewch amser yn y gweithdy a fydd yn eich symbylu i ddatblygu sgiliau newydd.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 3 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- E Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu a Chymwyso Rhif


Cewch asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd yn ystod yr wythnosau cyntaf er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu ar ddiwedd pob uned drwy’r cwrs a does dim arholiadau ffurfiol

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus a chael geirda tiwtor personol, bydd y cymhwyster creadigol hwn yn eich galluogi i arbenigo mewn cwrs Lefel 2 o’ch dewis o fewn y diwydiannau creadigol neu gallwch drosglwyddo’ch sgiliau personol a chyflogadwyedd i’r gweithle. Gallai’r cwrs hwn fod yn sylfaen i nifer o gyrsiau galwedigaethol eraill. Mae’n bosibl symud ymlaen drwy Lefel 3 a lefel gradd os cwblheir pob cam yn llwyddiannus. Mae Diwydiannau Creadigol De Cymru yn chwilio am feddylwyr creadigol cadarn a gallai’r cwrs hwn fod yn gychwyn ar yrfa gyffrous. Mae Diwydiannau Creadigol DE Cymru yn chwilio a feddylwyr creadigol da a gallai’r cwrs hwn fod yn fan cychwyn i yrfa gyffrous.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 1
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Aberdâr
Cod y Cwrs:9AF110AA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau