Cerbydau Modur Lefel 1: Cynnal a Chadw Cerbydau Modur

Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i feithrin gwybodaeth am Dechnoleg Cerbydau Modur gan ddefnyddio cyfuniad o wersi theori a ymarferol. Mae'r holl ddysgu'n digwydd yn ein gweithdy modern llawn cyfarpar ar y safle, a chaiff ei hwyluso gan ddarlithwyr cymwys a phrofiadol iawn.


Mae’r cymhwyster hwn yn Gysylltiedig â Galwedigaeth (VRQ). Yn gyfffredinol, mae’r cwrs deniadol ac ysgogol hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sydd â diddordeb brwd mewn dysgu am gynnal a chadw Cerbydau Modur Ysgafn a'r gwahanol rolau sydd ar gael yn y diwydiant gwerthu moduron. Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol a gynlluniwyd i'ch galluogi i ddechrau gweithio yn un o ganghennau amrywiol y diwydiant gwerthu moduron.


Mae'r cwrs yn cynnwys: Tasgau Ymarferol yn ymwneud â Cherbydau Modur, Theori a addysgir gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, e.e. darlithoedd, sesiynau tiwtorial ac ymchwiliadau. Mae’n bosibl y bydd ymweliadau diwydiannol/addysgol sy'n gysylltiedig â Cherbydau Modur yn rhan o’r rhaglen a bydd Dysgwyr yn defnyddio rhai o'r offer diweddaraf, o'r radd flaenaf i’w cynorthwyo yn eu proses ddysgu. Byddwch yn astudio sawl uned sy'n cynnwys tynnu, profi ac ailosod unedau a chydrannau/eitemau gwasanaeth. Mae'r profiad ymarferol yn unig yn amhrisiadwy i ddarpar gyflogwyr.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd as Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) neu gymhwyster lefel mynediad mewn Astudiaethau Modurol.

Asesiad

Asesir drwy brofion gwybodaeth ar-lein a phortffolio ar sail gweithdy, lle byddwch yn cofnodi manylion yr asesiadau gwaith a gynhaliwyd.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais am wahanol swyddi yn y diwydiant moduron. Gall hefyd fod yn gam cyntaf i chi ar eich ffordd efallai i astudio Diploma Uwch Cenedlaethol neu Radd mewn pynciau Modurol megis peirianneg moduron rasio. Cynhelir cyrsiau dilyniant ar gampws Ystrad Mynach mewn adeilad pwrpasol newydd, lle gallwch wneud cais i astudio am gymhwyster Lefel 2 (yn amodol ar asesiad theori ac ymarferol)

Nodiadau Pellach

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 1
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:04F103HA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau