Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r cwrs blwyddyn, llawn amser yma wedi’i ddylunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dysgu rhagor neu ddechrau gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis Gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwella Iechyd a Ffitrwydd er mwyn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai, Sgiliau Personol ar gyfer y Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwaith Ymarferol Tîm ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus a Darllen Map gan Ddefnyddio Mapiau Ordnans.


Fel rhan o’r cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau fel Gyrfaoedd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwella Iechyd a Ffitrwydd er mwyn cael Mynediad i’r Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Lifrai, Sgiliau Personol ar gyfer y Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwaith Tîm Ymarferol mewn Gwasanaeth Cyhoeddus ac Ymchwilio i Leoliadau Trosedd. Ystrad Mynach Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol, gyda'r cyfle i wella graddau TGAU perthnasol os oes angen.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Fynediad 3 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.


Byddwch yn mynychu cyfweliad lle bydd angen i chi gwblhau asesiad llythrennedd a rhifedd – gellir defnyddio hwn i ddyrannu cymorth perthnasol.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, rhaid i chi gwblhau asesiadau mewnol ymhob uned. Asesir sgiliau ymarferol, asesir drwy holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Asesir pob uned a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs yma’n llwyddiannus ac ennill gradd teilyngdod, efallai y bydd modd i chi symud ymlaen i Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus.

Nodiadau Pellach

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 1
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:01F105NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau