Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Mae cymhwyster cyfrifeg yr AAT yn rhoi sgiliau ymarferol, sgiliau ariannol a chyfrifyddeg a gydnabyddir yn rhyngwladol i chi, sgiliau a all agor drysau i chi yn y diwydiant ar hyd a lled y byd. Gallwch astudio ar gyrsiau dydd neu ar gyrsiau nos. Mae’r cymhwyster hwn yn fras gyfwerth â graddau A-C TGAU.


Cymhwyso gydag AAT ydy’ch llwybr i:
• Aelodaeth broffesiynol o AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddeg)
• Gyrfa ym maes cyllid, yn ennill hyd at 15% yn fwy na staff heb gymwysterau
• Cyfrifyddeg siartredig
• Gradd prifysgol
• Gweithio dramor

Ewch ar wefan AAT am wybodaeth bellach – www.aat.org.uk

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ar y lefel gyntaf, byddwch yn dysgu prosesu trafodion cadw cyfrifon, rheoli cyfrif, dyddlyfrau a’r system fancio, gweithio’n effeithiol mewn cyfrifyddeg a chyllid, costio sylfaenol gyda thaenlenni a chyfrifon cyfrifiadurol.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad.

Asesiad

Asesir holl feysydd dysgu’r cymhwyster hwn gan ddefnyddio Asesiadau Cyfrifadurol wedi’u llunio gan AAT a gall aseiniad fod ar ffurf prawf neu brosiect. Rhaid cwblhau aseiniad o fewn amser penodol a’i sefyll a’i oruchwylio yn y coleg ar nos Lun. Mae myfyrwyr yn derbyn amserlen o’r asesiadau yn ystod y cyfnod sefydlu.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn cael Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg ar ôl cwblhau asesiad yn y coleg.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 2
Modd:Part Time Evening
Dyddiad:11/09/2023
Dyddiau:Monday & Wednesday
Amser:18:00 - 21:00
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:15E205NA
Ffioedd
Examination Fee: £258
Tuition Fee: £510

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Cyfrifyddion siartredig ac ardystiedig :
Beth allech chi ei ennill:
Fel Technegwyr ariannol a chadw cyfrifon ariannol:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Ceidwaid cyfrifon, rheolwyr cyflogres a chlercod cyflogau:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Swyddog Cyllid:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle