Lefel 2 Celf a Dylunio

Mae’r cwrs blwyddyn hwn gyfwerth â 4 TGAU graddau A*- C. Cwrs ymarferol ydy hwn ond hefyd astudir celf a dylunio hanesyddol a chyfoes. Rydych yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy’n eich annog i arbrofi ac archwilio gwahanol dechnegau a phrosesau


Mae’n rhoi sylfaen da i chi symud ymlaen i gymwysterau uwch perthnasol i waith. Mae’r cwrs yn darparu dull eang ei sail o ystyried y sector celf a dylunio, gan roi chyfle i chi gaffael a datblygu sgiliau cyfathrebu gweledol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cyflwyno sgiliau lluniadu a phaentio a gweithio mewn modd arbrofol gydag ystod o gyfryngau a thechnegau 2 a 3 dimensiwn.


Byddwch yn dysgu hanfodion technegau traddodiadol yn ogystal â thechnoleg gyfrifiadurol. Cewch eich annog i arbrofi a datblygu syniadau celf a dylunio a chreu canlyniadau effeithiol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A* - D, o ddewis, i gynnwys Saesneg a Mathemateg neu Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2, neu gymhwyster Lefel 1 cwrs sgiliau sector.


Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad gyda’ch portffolio o waith celf a dylunio. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi a chwblhau tasg fer berthnasol i’r cwrs.

Asesiad

Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol ac ar ôl cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus dyfernir gradd gyffredinol sef Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ac ennill gradd teilyngdod, cewch wneud cais am gyrsiau Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio.

Nodiadau Pellach

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £75, Kit Fees - £35.32). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9BF202NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15
Studio Fee: £80

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau