Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Colur ar gyfer y Cyfryngau

Nod y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu ystod eang o sgiliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen ymhellach i gymhwyster lefel 3 mewn gwallt, colur a effeithiau arbennig y cyfryngau.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys:


• Rhoi Colur
• Celfyddyd Gwallt
• Egwyddorion ymchwilio, cynllunio ac arddangos dyluniadau.
• Celfyddyd colur creadigol


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg a Mathemateg/Rhifedd neu gymhwyster cwrs sgiliau sector Lefel 1 yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Lefel 1, yn ogystal â geirda gan gyflogwr a/neu diwtor blaenorol. Hefyd, efallai bydd gofyn i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Trin Gwallt, Harddwch a Choluro. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Bydd gofyn i chi gael eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Cewch eich gwahodd i arddangos eich sgiliau ymarferol a'ch dawn er mwyn sicrhau mai hwn ydy'r llwybr ar eich cyfer chi a'ch dyheadau gyrfaol.

Asesiad

Rhaid i fyfyrwyr gael eu hasesu o dan amodau arholiad yn ogystal ag asesu parhaus ar gyfer gwaith cwrs.

Dilyniant Gyrfa

Mae'r cwrs yn cynnig cyfleoedd dilyniant i Ddiploma lefel 3 mewn Colur yng Nghyfryngau’r Celfyddydau Cynhyrchu. Hefyd, rydym yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen i Addysg Uwch yng Ngholeg y Cymoedd trwy’r HND lefel 4/5 yn y Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol (Llwybr Colur) a’r BA (Anrh) Teledu a Ffilm lefel 6: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig (Blwyddyn Atodol).

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli drwy'r sector Creadigol (Teledu a Ffilm) sy'n ehangu yn Ne Cymru.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 2
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BF220NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15
Studio Fee: £32

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Swyddogion, cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr yn y celfyddydau :
Beth allech chi ei ennill:
Fel Ffotograffwyr, gweithwyr ym maes offer clyweledol a darlledu:
Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau