Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 2 Hyfforddwr Ffitrwydd

Os oes diddordeb gyda chi mewn gyrfa fel hyfforddwr ffitrwydd ym maes y sector iechyd a ffitrwydd preifat neu gyhoeddus, a'ch bod yn gallu dangos agwedd fywiog, egniol a brwdfrydig gyda sgiliau cyfathrebu hyderus, ac yn meddu ar sgiliau cyflwyno rhagorol ac agwedd aeddfed i gyflawni safon newydd y maes hyfforddi ffitrwydd y corff dyfarnu pwysicaf ym maes iechyd a ffitrwydd, yna hwn ydy’r cwrs i chi.


Mae'r cwrs hwn yn gwrs adennill costau llawn, ffioedd cwrs llawn yn gymwys HEB consesiynau derbyn.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae hwn yn gwrs theori ac ymarferol. Byddwch yn astudio pedair uned orfodol:


• Anatomi & Ffisoleg Ymarfer a Iechyd
• Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Amgylchedd Ffitrwydd
• Egwyddorion Ymarfer, Ffitrwydd a Iechyd
• Gwybod sut i Gynorthwyo Cleientiaid sy'n Cymryd Rhan mewn Ymarferion a Gweithgaredd Corfforol


Yr unedau ymarferol ydy:

• Cynllunio Ymarferion yn y Gampfa
• Hyfforddi Ymarferion yn y Gampfa


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Does dim gofynion ffurfiol. Bydd rhaid i chi feddu ar sgiliau cyfathredu a phersonol da. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad anffurfiol.

Asesiad

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau i’ch asesu a fydd yn cynnwys llyfrau gwaith ysgrifenedig, profion theori aml-ddewis (a osodir yn allanol a’u marcio gan CYQ), asesiadau ymarferol parhaus a hefyd asesiad crynodol terfynol. Bydd yr asesiad terfynol hwn yn cynnwys cynllunio, cyflenwi a gwerthuso sesiwn yn y gampfa.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, efallai hoffech chi symud ymlaen i gwrs dyfarniad Lefel 3 megis Tystysgrif Uwch Hyfforddwr neu fel hyfforddwr personol. Byddwch yn gallu cael gyrfa yn y diwydiant hamdden neu ffitrwydd. Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei gydnabod yn fyd-eang, felly mae digon o gyfle i weithio dramor.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 2
Modd:Part Time Evening
Dyddiad:12/09/2022
Dyddiau:Monday
Amser:18:00 - 21:00
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:08E202YA
Ffioedd
Registration Fee: £98
Tuition Fee: £243

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
As Hyfforddwyr Ffitrwydd:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle