Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn ystod o bynciau yn y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio sy'n canolbwyntio ar ddawns, drama a chanu. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu am yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant.


Mae gan y cwrs ffocws ymarferol a bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau perfformio gan gynnwys cymryd rhan yng Ngwyl Ysgolion Shakespeare (a berfformir mewn theatrau proffesiynol amrywiol yn yr ardal leol), Sioe Ddawns Jazz a pherfformiad Theatr Gerdd; yn ogystal â darnau wedi'u dyfeisio, paratoi monologau a datblygu dealltwriaeth a chyd-destun o’r diwydiant.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r unedau a gwmpesir fel a ganlyn:


• Cynllunio ar gyfer Gyrfa yn y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio • Theatr Elisabethaidd a Jacobeaidd ? Perfformiad Dawns Ensemble ? Drama Gomedi mewn Perfformiad L2 ? Cynhyrchu Terfynol

Beth fydda i'n ei ddysgu?

4 TGAU graddau A * -D, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yn ddelfrydol neu SHC ar Lefel 2, neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1.


Gofynnir ichi gymryd rhan mewn clyweliad. Mae parodrwydd i gymryd rhan lawn mewn gweithgareddau perfformio’n hanfodol. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn clyweliad sy'n profi eu sgiliau a'u rhinweddau dawnsio/actio/canu.

Asesiad

Ceir asesu parhaus drwy gydol y cwrs ar gyfer aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, rhoddir gradd gyffredinol o Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Dilyniant Gyrfa

Mae'r cwrs yn cyfateb i 4 TGAU graddau A-C. Rhaid i ddysgwyr ennill gradd Teilyngdod yn y safon L2 er mwyn symud ymlaen i'r Diploma RSL (95 Credyd) Celfyddydau Creadigol a Pherfformio. Fel arall, gallai myfyrwyr gael mynediad at ystod o gyrsiau ar Lefel 3 yn dibynnu ar eu cyflawniad yn eu pynciau galwedigaethol a chraidd. Mae pob cynnig yn ddarostyngedig i graddio a phroses clyweliad / cyfweliad.

Nodiadau Pellach

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £50). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9AF204NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15
Studio Fee: £50

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau