AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg

Cwrs dwys ydy hwn a fydd yn cyflwyno a datblygu’ch sgiliau mewn gweinyddu cyllid. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial ac i’ch paratoi ar gyfer symud ymlaen i naill ai gwrs Lefel 4 mewn Cyfrifeg neu i gyflogaeth.


Mae’r cwrs yn cynnwys Lefel 2 mewn Cyfrifeg yn symud ymlaen i Lefel 3 mewn Cyfrifeg.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

AAT Lefel 2


O fewn cwricwlwm Lefel 2, byddwch yn dysgu prosesu trafodion cadw cyfrifon, rheoli cyfrifon, dyddlyfrau a’r system fancio, gweithio’n effeithiol ym maes cyfrifeg a chyllid, costio sylfaenol gyda thaenlenni a chyfrifon cyfrifiadurol.
AAT Lefel 3
O fewn cwricwlwm Lefel 3, byddwch yn dysgu prosesau cymhleth swyddog cyllid, yn cynnwys cyfrifon terfynol ar gyfer unig-fasnachwyr a phartneriaethau, adroddiadau ac adenillion, moeseg proffesiynol a meddalwedd taenlenni. Mae’r lefel bron gyfwerth â Lefel A neu uwch ac yn werth pwyntiau UCAS.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen AAT Lefel 2 neu 5 TGAU graddau A*- C yn cynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg a Mathemateg/Rhifedd. Bydd angen i ymgeiswyr heb feddu ar Lefel 2 fynychu cyfweliad gyda Thiwtor AAT.

Asesiad

Asesir pob maes dysgu’r cymhwyster hwn drwy ddefnyddio Asesiadau Cyfrifiadurol (CBA) wedi’u llunio gan AAT a allai fod ar ffurf prawf (CBT) neu brosiect (CBP).

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn ennill Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg a bydd hyn yn caniatáu i chi symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg ar ôl cwblhau asesiad coleg yn llwydddiannus.

Nodiadau Pellach

AAT registration and membership fees are payable for this course. These fees will be discussed at interview stage.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:15F305NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle