Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Weithgynhyrchu

Lluniwyd y cwrs i alluogi dysgwyr sydd eisoes wedi cyflawni Diploma Atodol mewn Peirianneg i astudio Diploma llawn Lefel 3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Y cyfuniad o unedau ar gyfer y cymhwyster ategol hwn ydy: Prosiect Peirianneg, Egwyddorion Peirianneg, Cyfathrebu ar gyfer technegwyr, Six sigma, a Gosod a phrofi peiriannau prosesu eilaidd.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Rhaid i chi ddangois tystiolaeth eich bod wedi cyflawni Diploma Atodol mewn Peirianneg gyda'r cyfuniadau priodol o unedau.


Y ffordd orau o wneud hyn ydy darparu copi o’ch tystysgrif yn dangos yr unedau a achredwyd ar gyfer tiwtor eich cwrs.

Asesiad

Caiff yr unedau i gyd eu hasesu a’u graddio a dyfernir gradd gyffredinol am y cymhwyster.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae cyn-ddysgwyr wedi symud ymlaen i yrfa fel technegwyr mewn nifer o ddisgyblaethau ym maes peirianneg. Mae llwybr clir i statws corfforedig a siartredig. Mae Diplomas BTEC yn uchel eu parch ymhlith cyflogwr a sefydliadau addysg uwch.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Part Time Day
Dyddiad:11/09/2023
Dyddiau:Day/time and duration: To Be Confirmed
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04P305NA
Ffioedd
Registration Fee: £75
Tuition Fee: £638

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau