Tystysgrif Lefel 3 CIPD mewn Arferion Adnoddau Dynol

Unigolion sy’n dymuno cael gyrfa ym maes AD


Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu’n Ymarferwr AD neu’n Ymarferwr Dysgu a Datblygiad effeithiol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Datblygu’n Ymarferwr Adnoddau Dynol neu’n Ymarferwr Dysgu a Datblygiad effeithiol
Deall sefydliadau a rôl yr adran Adnoddau Dynol


Cofnodi, dadansoddi a defnyddio gwybodaeth Adnoddau Dynol
Caffael adnoddau talent
Cynorthwyo arferion da mewn rheoli perfformiad a thaliadau
Cyflenwi gweithgareddau dysgu a datblygiad

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Fodd bynnag, byddai profiad mewn ymarfer adnoddau dynol yn fanteisiol

Asesiad

Aseiniadau

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Part Time Evening
Dyddiad:12/09/2022
Dyddiau:Part Time - To be arranged
Amser:17:00 - 21:00
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:15E310TA
Ffioedd
Cost Recovery Tuition Fee: £1450

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a chyfarwyddwyr adnoddau dynol:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Swyddogion adnoddau dynol a chysylltiadau diwydiannol:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Galwedigaethau ym maes gweinyddu adnoddau dynol:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle