Level 3 in Aromatherapy

The VTCT Level 3 Diploma in Aromatherapy is a preparation for work qualification that has been designed to prepare you for a career as an aromatherapist. This qualification will develop your knowledge and understanding of the principles and practice and business practice for complementary therapies.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

You will study 4 units to complete this diploma: Provide aromatherapy for complementary therapies, Principles and practice of complementary therapies, Knowledge of anatomy, physiology and pathology for complementary therapies, Business practice for complementary therapies.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Does dim angen i chi feddu ar gymwysterau ffurfiol cyn cychwyn astudio'r cymhwyster hwn er argymhellir bod gennych gymwysterau TGAU graddau A*- C neu Lefel 3 Anatomi a Ffisioleg neu gymwysterau Lefel 2/3 perthnasol sy'n cyfateb.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Therapi Cyflenwol. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Bydd gofyn i chi gael eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

You will be assessed via a range of methods which include continual observed assessment of your practical work, completion of 60 case study treatments, theoretical evidence/assignment work and externally set question papers for the completion of a portfolio.

Dilyniant Gyrfa

On successful completion of this programme you will be able to progress into Employment / Self-Employment: in beauty or complementary therapy establishments; health spas, clinics hotels.

Nodiadau Pellach

PLEASE NOTE - Learners will be required to attend for two evenings a week.

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £22, Beauty Kit - £TBC). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Part Time Evening
Dyddiad:11/09/2023
Dyddiau:Tuesday & Wednesday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BE307NA
Ffioedd
Registration Fee: £142
Tuition Fee: £510

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Harddwyr a galwedigaethau cysylltiedig:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau