Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai

Lluniwyd y cwrs 2 flynedd hwn ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed a fyddai’n hoffi cael gwaith yn sector y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai.


Mae hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr a hoffai fod yn weithredol yn y maes hwn neu a hoffai waith swyddfa yn cynorthwyo’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae’r unedau craidd yn rhoi’r sylfaen hanfodol sydd ei hangen ar ddysgwyr i ddeall y sector gwasanaethau cyhoeddus. Byddwch yn astudio unedau fel Gwaith Tîm, Arweinyddiaeth a Chyfathrebu, Ymddygiad a Disgyblaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrau (Arholiad), y Llywodraeth a'r Gwasanaethau Amddiffyn (Arholiad) a Datblygu Rhaglenni Ffitrwydd Personol.


Mae’r unedau arbenigol yn rhoi darlun realistig i’r dysgwyr o’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai a’r gofynion i weithio yn y mesydd hyn.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

5 TGAU graddau A*-C gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg/Saesneg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol berthnasol lawn ar Lefel 2 gyda gradd teilyngdod, sy'n gorfod cynnwys llwyddiant yn yr arholiadau. Rhaid i raglen Lefel 2 hefyd gynnwys graddau A*-C TGAU mewn Mathemateg a Chymraeg/Saesneg neu gyfwerth fel Lefel 2 Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.


Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

I gyrraedd Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus rhaid i chi gwblhau asesiadau mewnol ym mhob uned. Bydd yr asesiadau’n cynnwys sgiliau ymarferol, cwestiynu llafar, gwaith aseiniadau, cwestiynau ysgrifenedig ac arholiadau. Caiff pob uned ei hasesu a’i graddio, a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch wedi ennill set sgiliau a fydd yn eich helpu gyda phroses recriwtio'r gwasanaethau amddiffyn neu fynediad i addysg uwch.

Nodiadau Pellach

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:01F305NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau